Speță accident rutier cu victimă

Speță accident rutier cu victimă

Îngăduiți-ne să vă povestim despre cazul clientului T.M., victima unui accident rutier petrecut în anul 2018 și modul în care cererea sa de acordare a daunelor morale a fost soluționată de către instanța de judecată.

În timp ce se deplasa în calitate de șofer în autoturismul personal, T.M. a fost izbit puternic de către un conducător auto ce nu i-a acordat prioritate de trecere și care intenționa să pătrundă de pe un drum adiacent, pe același drum principal pe care circula victima.

În urma impactului, T.M. a fost transportat de urgență la spital, unde cadrele medicale au constatat existența a numeroase leziuni și au decis efectuarea unei intervenții chirurgicale în regim de urgență pentru a corecta fracturile de la nivelul claviculei și al membrului superior drept.

Ulterior, victima ne-a contactat pentru a îi reprezenta interesele în fața organelor penale și în fața instanței de judecată.
Astfel, am formulat plângere penală îndreptată împotriva șoferului vinovat de producerea accidentului. Plângerea prealabilă este înaintată Parchetului competent, care acordă un număr unic de dosar și trimite dosarul către organele de cercetare penală; dosarul penal este repartizat apoi unui lucrător de poliție, care va efectua actele de urmărire penală, sub îndrumarea procurorului.

Am luat legătura cu organul de cercetare penală pentru a consulta dosarul și a studia primele acte întocmite cu ocazia producerii accidentului (proces-verbal de cercetare la fața locului, schiță, declarații martor).

Ulterior am solicitat agentului ce se ocupa de instrumentarea cauzei să emită o ordonanță prin care să dispună întocmirea unui Raport de Expertiză Medico-Legală privind vătămările victimei. Întrucât o evaluare medico-legală (certificat IML) poate fi obținută la cererea persoanei doar în primele 30 de zile de la producerea evenimentului, după trecerea acestui termen un Raport de expertiză IML poate fi efectuat doar la cererea organelor penale sau a instanței de judecată.
Rezultatul examinării persoanei vătămate a relevat existența unor leziuni ce au necesitat 75 de zile pentru vindecare și care nu au pus în primejdie viața persoanei, nu au lăsat-o cu o infirmitate permanentă și nici cu un prejudiciu estetic grav.

În aceste împrejurări, după aproximativ un an de la producerea accidentului, în dosarul penal a fost dispusă o soluție de clasare, fără însă a se întocmi o expertiză tehnică în specialitatea auto, întrucât concluziile Raportului de Expertiză IML nu au relevat un diagnostic care se circumscrie condițiilor prevăzute de Codul Penal pentru ca fapta să constituie infracțiune.

Astfel, am formulat o cerere de chemare în judecată prin care am solicitat instanței civile să oblige societatea de asigurări (ce a emis polița RCA a autoturismului condus de șoferul vinovat) la plata daunelor morale și a daunelor materiale constând în: pierderi salariale, cheltuieli efectuate de reclamant cu tratamentul medical, transport, investigații de control, intervenții chirurgicale efectuate la unități sanitare private.
În dovedirea pretențiilor, am solicitat instanței de judecată să încuviințeze proba cu înscrisuri, planșe fotografice, martori și o nouă expertiză INML, întrucât victima suportase o altă intervenție chirurgicală, ulterior întocmirii primului raport de expertiză.

La primul termen de judecată societatea de asigurări, prin reprezentant convențional, a solicitat și efectuarea unei expertize tehnice în specialitatea auto, invocând faptul că aceasta nu fusese întocmită în etapa urmăririi penale.

După dezbateri, instanța a apreciat ca documentele din cuprinsul dosarului de urmărire penală sunt suficiente pentru stabilirea vinovăției, a încuviințat probele solicitate de victima accidentului și a acordat un termen pentru administrarea probelor.

La următorul termen de judecată (ce a avut loc după aproximativ 3 luni), au fost ascultați martorii propuși, care au relatat modul în care accidentul a impactat viața victimei (din punct de vedere social, profesional, relațional, psihologic). Întrucât Raportul de expertiză medico-legală nu a fost finalizat, cauza a fost amânată pentru o dată ulterioară.
Institutul de Medicină Legală a transmis instanței raportul de expertiză, prin care numărul de zile de îngrijiri medicale necesare pentru vindecare a fost majorat de la 75 de zile la 80-85 zile îngrijiri medicale.

Întrucât toate probele au fost administrate, instanța a constatat încheiată cercetarea judecătorească, au avut loc dezbaterile pe fondul cauzei, iar instanța a rămas în pronunțare, urmând ca soluția să fie afișată ulterior.

Astfel, cererea de chemare în judecată a fost admisă în parte, iar reclamantului i-a fost acordată cu titlu de daune morale suma de 50.000 euro echivalent în lei la data plății.

În momentul în care hotărârea judecătorească ne-a fost comunicată, am formulat apel, prin care am solicitat majorarea daunelor morale, indicând faptul că prejudiciul reclamantului, raportat la probele administrate în cauză, a fost cuantificat în mod eronat.

În etapa apelului părțile s-au prezentat la un singur termen de judecată, iar singurele probe administrate au fost înscrisurile medicale noi, prin care se arăta faptul că starea victimei este în continuare una precară.
Curtea de Apel, la aproximativ 3 ani de la producerea accidentului, a încuviințat cererea noastră și a dispus majorarea cuantumului daunelor morale la suma de 65.000 euro.

Astfel, cu toate că procedurile contencioase de obținere a despăgubirilor se desfășoară pe o perioadă mai lungă, sumele acordate în final victimei au fost vădit superioare celor pe care societatea de asigurări le-a propus și care ar fi putut fi obținute într-un termen mai scurt.

No Comments

Post A Comment