Cabinet avocat

Despăgubiri accidente rutiere cu deces

Echipa noastră de avocați specializați este pregătită să vă ofere soluții legale personalizate și să vă ajute să înțelegeți drepturile dumneavoastră. Nu ezita să ne contactezi!
De ce noi?

Cabinet de avocat specializat în despăgubiri accidente rutiere cu deces

Sunteți victima unui accident rutier ?

Noi vă oferim consultanță gratuită:

– despăgubiri accidente rutiere
– proceduri în caz de accidente rutiere
– despăgubiri accidente vătămari corporale
– daune morale accidente rutiere
Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe detalii!

Ce trebuie să cunoașteți?

Cum vă putem ajuta?

Despăgubiri accidente vătămari corporale sau deces

În întreaga lume, din totalul deceselor şi al rănirilor cu caracter violent, accidentele auto constituie izvorul vătămărilor în peste 30% din cazuri.

Este incontestabil gradul de periculozitate a accidentelor de circulaţie şi deci gradul sporit de probabilitate a producerii riscurilor de vătămare corporală şi deces.

Dacă doriți obținerea de despăgubiri accidente rutiere cu deces / daune accidente rutiere, noi vă putem ajuta!

Prejudiciul moral „prin ricoșeu” sau prejudiciul de afecțiune (pretium affectationis) este reprezentat de suferința petentului născută ulterior pierderii unei persoane dragi.

Victima indirectă, atunci când se pune problema acordării de despăgubiri accidente rutiere cu deces, este îndreptățită să solicite sume de bani cu titlu de daune morale și materiale.

 

Indemnizarea durerii intra la categoria daune morale accidente rutiere, și este un drept recunoscut membrilor familiei restrânse prin instituirea unei prezumții, însă pretențiile la reparația prejudiciului nepatrimonial pot fi încuviințate oricărei persoane care dovedește existența unei legături afective cu cel decedat.

Astfel, dispozițiile art. 1391 alin. (2) NCC dispun: „Instanţa judecătorească va putea, de asemenea, să acorde despăgubiri ascendenţilor, descendenţilor, fraţilor, surorilor şi soţului, pentru durerea încercată prin moartea victimei, precum şi oricărei alte persoane care, la rândul ei, ar putea dovedi existenţa unui asemenea prejudiciu”.

În ambele cazuri, întinderea prejudiciului trebuie dovedită.

 

Obținerea unor despăgubiri accidente rutiere cu deces se poate realiza fie în urma unei cereri adresate direct persoanei răspunzătoare, fie în fața instanței de judecată, astfel:

Proceduri daune morale șI despăgubiri accidente rutiere cu deces sau vătămări corporale
1. Cererile adresate direct persoanei chemate să repare prejudiciul

Partea interesată se poate adresa societății de asigurare ce a emis polița de asigurare obligatorie pentru răspunderea civilă auto (RCA) a autoturismului condus de șoferul vinovat.

 

În împrejurarea în care vehiculul condus de cel vinovat nu deținea, la data producerii accidentului, o poliță valabilă, Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, ca organ chemat să ofere o garanție victimelor de accidente, este entitatea care va primi cererea.

 

Avantajele promovării unei solicitări de despăgubire adresată direct persoanei ce răspunde de dezdăunare este reprezentat de celeritatea cu care aceasta va fi soluționată, prin raportare la procedurile contradictorii desfășurate în fața instanței de judecată.

 

Cu toate acestea, cuantumul pentru daune morale în caz de deces – despăgubiri accidente rutiere cu deces pe care societățile de asigurare îl pot acorda este unul fix, modic și care nu poate varia.

 

Totodată, întrucât în fața societăților de asigurare nu poate fi administrată proba testimonială, există un cerc restâns de persoane care pot fi îndreptățite la daune morale și materiale. Nu vor fi despăgubiți alți apropiați ai persoanei defuncte, care ar putea justifica o legătură de afecțiune, în afara celor legați prin relație de rudenie.

Cu toate acestea, cuantumul pentru despăgubiri accidente rutiere cu deces pe care societățile de asigurare îl pot acorda este unul fix, modic și care nu poate varia.

Totodată, întrucât în fața societăților de asigurare nu poate fi administrată proba testimonială, există un cerc restâns de persoane care pot fi îndreptățite la daune morale și materiale. Nu vor fi despăgubiți alți apropiați ai persoanei defuncte, care ar putea justifica o legătură de afecțiune, în afara celor legați prin relație de rudenie.

De altfel, acordarea daunelor materiale de către societățile chemate să răspundă prin stabilirea de despăgubiri accidente rutiere cu deces se va efectua strict în limita înscrisurilor justificative (bonuri, chitanțe).

 

Mai mult decât atât, asigurătorii vor putea să afirme că victima decedată a deținut o parte din culpă în producerea accidentului, așa încât daunele vor fi stabilite proporțional cu gradul de vinovăție al fiecărei părți implicate.

 

Concluziile societății de asigurare cu privire la culpă nu pot fi combătute prin administrarea unui raport de expertiză întocmit de un expert neutru desemnat de o altă parte , această posibilitate existând însă în cadrul unui proces, unde magistratul numește un expert oficial autorizat. De asemenea părțile pot numi un expert consilier, pe care instanța îl poate încuviința, iar acesta, având aceleași drepturi și obligații ca expertul oficial, va participa la întocmirea raportului de expertiză.

 

Un caz aparte îl constituie materia de proceduri în caz de accidente rutiere în străinătate – pentru această vă rugăm să ne contactați omediat ce aveți posibilitatea, pentru că aceste proceduri pot diferi semnificativ de la o țară la alta.

2. Acordarea de despăgubiri accidente rutiere cu deces în cadul unui litigiu penal

Atunci când victima a decedat în urma unui accident auto, fapta șoferului vinovat poate constitui obiectul infracțiunii de ucidere din culpă.

Astfel, art. 192 Cod Penal stabilește în conținutul său că

 

„1) Uciderea din culpă a unei persoane se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Când încălcarea dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea însăşi o infracţiune se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.

(3) Dacă prin fapta săvârşită s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se majorează cu jumătate”.

 

 

Chiar și atunci când victima a suferit inițial doar vătămări corporale dar care, însă, a decedat ulterior, fapta poate fi calificată drept ucidere din culpă.

Pentru aceasta este necesar ca, printr-un raport de expertiză, să se stabilească existența unei legături de cauzalitate între accident și decesul acesteia.

Atunci când organele de urmărire penală au strâns probe suficiente ce conturează în sarcina persoanei vinovate infracțiunea de ucidere din culpă, emit rechizitoriul, iar cauza este înaintată instanței de judecată.

 

 

Pentru a obține despăgubiri accidente rutiere cu deces, victimele prin ricoșeu pot formula o cerere de constituire de parte civilă prin care solicită sumele reprezentate de daune materiale și daune morale.

 

 

Prejudiciul de afecțiune poate fi probat prin înscrisuri și prin administrarea probei testimoniale, prin intermediul căreia magistratul, urmare a declarației martorului, își formează propria convingere cu privire la gradul de suferință încercat de părțile civile după decesul victimei.

 

Totodată, întrucât cererea de constituire de parte civilă reprezintă latura civilă a cauzei, judecată în cadrul procesului penal, aceasta se supune legii civile.

 

Pentru acest motiv, amintim dispozițiile art. 309 alin. (4) Cod Procedură Civilă, care statuează astfel: „De asemenea, este inadmisibilă proba cu martori dacă pentru dovedirea unui act juridic legea cere forma scrisă, în afară de cazurile în care:

  • partea s-a aflat în imposibilitate materială sau morală de a-şi întocmi un înscris pentru dovedirea actului juridic;
  • există un început de dovadă scrisă, potrivit prevederilor art. 310;
  • partea a pierdut înscrisul doveditor din pricina unui caz fortuit sau de forţă majoră;4. părţile convin, fie şi tacit, să folosească această probă, însă numai privitor la drepturile de care ele pot să dispună”;
  • părţile convin, fie şi tacit, să folosească această probă, însă numai privitor la drepturile de care ele pot să dispună”;
 

 

În aceste împrejurări, chiar și daunele materiale solicitate cu titlu de despăgubiri accidente rutiere cu deces pot fi, în condițiile susmenționate, dovedite prin depoziția martorului.

 

Ulterior administrării probatoriului, instanța de judecată stabilește întinderea prejudiciului și procedează la cuantificarea daunelor morale.

În prezent, la nivel legislativ și de principiu, nu există criterii obiective, abstracte, respectiv, acele criterii precise, cuantificabile, de stabilire a despăgubirilor bănești pentru repararea prejudiciilor morale, astfel încât instanțele se ghidează după criterii subiective, variabile de la caz la caz.

 

În privința criteriilor de stabilire a despăgubirilor reprezentând daunele morale, instanța supremă a fost constantă în a decide că acestea se stabilesc prin apreciere, în raport de consecințele negative suferite de cel în cauză pe plan fizic și psihic, de importanța valorilor lezate, de măsura în care aceste valori au fost lezate, de intensitatea cu care au fost percepute suferințele, precum și de măsura în care a fost afectată viața familială, profesională și socială.

 

Întrucât nu există niciun instrument pentru comensurarea gradului de suferință încercat prin pierderea unei persoane dragi, magistratul este chemat să stabilească dimensiunea despăgubirilor conform propriilor convingeri, formate în urma administrării probatoriului și în raport de specificitatea fiecărei spețe.

 

Spre deosebire de societățile de asigurări, magistratul stabilește cuantumul de despăgubiri accidente rutiere cu deces în mod eminamente subiectiv.

3. Acordarea de despăgubiri accidente rutiere cu deces în cadul unui proces civil

Victimele prin ricoșeu au posibilitatea, chiar și atunci când există un litigiu penal, de a formula o acțiune civilă distinctă, adresată unei instanțe civile.

În mod obligatoriu, în cadrul dosarului civil, autorul faptei va fi citat în calitate de intervenient forțat, însă societatea de asigurări poartă răspunderea civilă pentru acordarea despăgubirilor.


În cadrul procedurii contencioase pot fi administrate aceleași probe ca cele expuse mai sus, având, de asemenea, scopul de a forma convingerea magistratului cu privire la relațiile de afecțiune dintre reclamanți și persoana decedată.


Totodată, părțile pot solicita administrarea unei expertize tehnice specialitatea auto pentru a stabili culpa fiecărei părți în producerea accidentului rutier.

Astfel cum am precizat, atât partea reclamantă cât și partea pârâtă ( dar și celelalte părți în proces) pot solicita instanței de judecată să încuviințeze participarea unui expert consilier la întocmirea raportului de expertiză.


În împrejurarea în care se constată că și victima defunctă a deținut o parte din vinovăție, cuantumul despăgubirilor va fi stabilit de magistrat și în raport de acest aspect.

Cu toate acestea, chiar dacă victima, prin acțiunile sau inacțiune sale a contribuit la producerea accidentului sau la producerea efectelor acestora, victimele prin ricoșeu au dreptul de a solicita și de a obține despăgubiri accidente rutiere cu deces.


Cu toate că valorificarea drepturilor reprezentând despăgubiri accidente rutiere cu deces se desfășoară într-un interval mai lung de timp atunci când cauza este supusă atenției unei instanțe de judecată, avantajele alegerii procedurii contradictorii sunt superioare formulării unei simple cereri de despăgubire adresate asiguratorului.

Instanța de judecată este abilitată să încuviințeze administrarea probatoriului solicitat de parte și în absența căruia societățile de asigurare oferă sume fixe, extrem de modice, care nu acoperă în mod real prejudiciul încercat de apropiații defunctului.


Pierderea unei persoane foarte apropiate nu poate fi acceptată nici măcar atunci când este previzibilă și se produce după o îndelungată suferință ca urmare a unei boli preexistente.


Dispariția brutală a persoanei iubite se intervertește automat într-un act de profundă nedreptate, care provoacă suferință îndelungată.

Moartea persoanelor apropiate reprezintă cea mai șocantă și traumatizantă experiență umană.

Impactul despărțirii definitive de cei dragi este evaluat de psihologi în categoria celor mai tragice și ireparabile evenimente sufletești cu consecințe multiple asupra evoluției individuale ulterioare.


Pentru aceste considerente, dimensiunea reparatorie pentru despăgubiri accidente rutiere cu deces trebuie să fie una justă, aptă de a corecta grava nedreptate și suferința resimțită de cei rămași în viață în absența persoanei dragi.


Cabinetul nostru de avocatură este specializat în obținerea de despăgubiri accidente rutiere cu deces, având o practică îndelungată în acest domeniu.

De-a lungul anilor, ne-am confruntat cu situații similare celei pe care o parcurgeți și am luptat pentru valorificarea drepturilor victimelor prin ricoșeu.

Nicio sumă de bani nu poate alina durerea provocată de moartea persoanei dragi, însă acordarea unei sume pur simbolice urmașilor victimei se constituie într-o lezare a drepturilor acestora.


Suferința morală a victimelor prin ricoșeu se identifică astfel cu neputința lor de a avea o viață de familie normală care de altfel este protejată și încurajată de lege și de tradiție.


Prin obținerea unei soluții favorabile de despăgubiri accidente rutiere cu deces, suferința celor rămași în viață poate fi mai ușor de îndurat.

Ce spun clienții noștrii

Am fost victima unui accident auto în urma căruia am suferit leziuni profunde și permanente. Partea adversă a epuizat toate mijloacele procesuale pentru a mă împiedica să obțin reparația bănească ce mi se cuvenea. Numai abilitatea profesională deosebită și insistența manifestate de avocații mei m-au ajutat să îmi fie plătite și cele mai mici pretenții legale la care aș fi renunțat de altfel pentru a grăbi judecarea cauzei. Pe calea prezentei îmi exprim gratitudinea pentru răbdarea și exigența profesională cu care a fost tratată situația mea de către echipa de avocați pe care o recomand pe această cale tuturor acelora care împărtășesc o experiență asemănătoare.

Dumitra B. (Pensionară)

Vă scriu pentru a vă mulțumi pentru modul în care ați gestionat cazul meu de accident auto. Sunt foarte recunoscător pentru eforturile dvs. de a obține daune morale în urma traumelor suferite în urma accidentului rutier. Am fost impresionat de expertiza și abilitatea dvs. de a naviga prin procesul juridic complicat. Sunt foarte fericit că am ales să lucrez cu dvs. și vă voi recomanda cu încredere tuturor celor care au nevoie de servicii juridice în caz de accident auto. Vă mulțumesc din nou pentru eforturile dvs. și pentru tot sprijinul acordat în timpul acestui proces dificil.

B.R.

În anul 2019, am fost victima unui accident rutier petrecut în Satu Mare, în urma căruia am suferit grave vătămări fizice la nivelul piciorului stâng și al șoldului și în urma căruia nu mi-am recăpătat nici până în prezent starea de sănătate. Deoarece nu dețin cunoștințe juridice, iar șoferul vinovat nu avea o poliță de asigurare obligatorie RCA, am considerat că nu pot obține daune morale și materiale. Am contactat echipa de avocați a domnului Varzaru Ion care mi-a comunicat că, în urma unui proces, am dreptul și pot obține aceste despăgubiri. Domnii avocați m-au ascultat cu atenție, mi-au lămurit toate aspectele în privința cărora nu dețineam informații și m-au consiliat în ceea ce privește aspectele litigioase ale cazului meu. Astfel, în urma unui proces civil, am obținut o sumă de bani cu titlu de daune morale, care îmi permite să mă preocup de redobândirea stării mele de sănătate și pe care o consider corectă. Mulțumesc echipei de avocați a domnului Varzaru Ion, care s-a preocupat de interesele mele cu mare atenție și profesionalism!

M.G.

Am fost victima unui accident rutier soldat cu vătămarea mea gravă. Am decis să încredințez cauza mea domnului avocat și echipei sale, întrucât nu beneficiez de cunoștințele necesare pentru a mă reprezenta singură în fața instanței de judecată. Această decizie mi-a adus în final o soluție favorabilă, întrucât abilitățile profesionale ale avocaților mei s-au concretizat în acordarea unei sume de bani satisfăcătoare.

P.G.

În urma unui accident rutier am rămas cu grave infirmități post-traumatice care și în prezent îmi afectează calitatea vieții. Am fost nevoită să apelez permanent la ajutorul fiului meu pentru că leziunile suferite mi-au confiscat puterea de a-mi purta singură de grijă. Durerile fizice resimțite pentru o lungă perioadă de timp, starea de neputință și umilințele parcurse ulterior accidentului mă marchează și în prezent. În aceste condiții, am semnat un contract de asistență juridică prin care i-am mandatat pe domnii avocați să se ocupe în numele meu de obținerea despăgubirilor morale și materiale ce mi se cuveneau. În urma unui proces civil condus cu grijă de avocații mei, instanța a stabilit o sumă de bani cu titlu de daune la care sunt îndreptățită. Astfel, am reușit șă recuperez sumele de bani cheltuite pentru redobândirea stării de sanatate și, distinct, o sumă pentru suferințele morale parcurse după accident. Le mulțumesc avocaților mei pentru profesionalismul de care au dat dovadă și pentru strategia procesuală pe care au adoptat-o și care, în final, a condus la obținerea unor despăgubiri juste!

FRANCISCA M. (PENSIONARĂ)

În urma accidentului rutier a cărui victimă sunt, am suferit vătămări ireversibile, iar soțul și nepotul meu au decedat. Existența mea a fost bulversată în totalitate, iar suferințele fizice au amplificat trauma profundă cauzată de decesul unor persoane atât de dragi mie. Cu ajutorul avocaților mei, am reușit să obțin daune morale atât pentru leziunile suportate de mine, cât și pentru durerea încercată prin pierderea unor oameni apropiați. Sumele de bani nu pot repara prejudiciul suferit în totalitate, însă constituie o alinare și îmi asigură resursele pentru a mă preocupa de redobândirea stării de sănătate precare.

Z.F.

L-am pierdut pe tatăl meu în urma unui accident rutier care i-a fost fatal. Acesta s-a stins din viață în condiții tragice, de mutilare trupească. Am aflat că șoferul vinovat nu deținea o asigurare RCA, condiții în care m-am temut că despăgubirile rezultând din șocul trăit de mine la vederea părintelui dezmembrat nu vor putea fi obținute. Am apelat la ajutorul domnilor avocați pentru a mă asista și reprezența pe parcursul procesului penal, întrucât nu dețin cunoștințe de specialitate și nu aș fi putut gestiona această situație de una singură. Pe parcursul litigiului s-au audiat martori, s-au administrat expertize și s-au purtat dezbateri în urma cărora trauma suportată de mine a fost evaluată printr-un echivalent bănesc. Sumele obținute nu vor putea niciodată să înlocuiască prezența tatălui meu sau să amelioreze durerea pe care încă o resimt, însă reprezintă pentru mine ajutorul pe care bunicul fetiței mele nu va mai putea să i-l asigure. Le mulțumesc domnilor avocați pentru ca s-au zbătut să obțină o despăgubire mult mai mare decât cea care mi-a fost propusă pe cale amiabilă. Mă bucur că am hotărât să apelez la un avocat specializat în despăgubiri morale și îndemn pe oricine aflat într-o situație asemănătoare să ceară ajutorul unui profesionist.

Andreea Lisa D.

Am fost victima unui accident rutier în timp ce mă deplasam în același autoturism cu șoferul vinovat de vătămarea mea corporală. Procesul de vindecare a leziunilor a fost unul îndelungat, care nici în prezent nu s-a finalizat, traumele rezultate din accident fiind evaluate de medicii legiști drept apte de a-mi pune viața în primejdie. După accident, toată viața mea a fost bulversată de gândul că nu îmi voi recăpăta starea de sănătate și am considerat că demararea unor proceduri de obținere a despăgubirilor nu putea fi susținută decât de un avocat specializat. Am luat legătura cu echipa av. Varzaru Ion care m-a asistat și reprezentat pe întreaga durată a procesului. Întrucât fapta șoferului vinovat a reprezentat o infracțiune, faza de urmărire penală s-a constituit într-un drum anevoios. În absența ajutorului avocaților mei, nu aș fi știut ce probe trebuie solicitate și care dovezi trebuie combătute. Cu toate că litigiul s-a desfășurat pe o perioadă lungă de timp, soluția pronunțată de instanța de judecată a fost una corectă. Astfel, cu sumele de bani obținute, pot avea acces la tratament recuperatoriu de specialitate, pe care altfel nu mi l-aș fi putut permite.

Andrei D. (Actor)

Am fost grav vătămată în urma unui accident rutier, cu toate că eu mă deplasam regulamentar și purtam centură de siguranță. Chiar și în aceste împrejurări, suferințele fizice resimțite după accidentare au fost deosebit de intense, iar activitatea mea profesională a fost afectată. Ajutorul oferit de echipa de avocați a domnului Varzaru a fost unul extrem de important. Avocații mei s-au implicat în soluționarea cauzei și au obținut pentru mine o soluție foarte mulțumitoare.

A.A.

Am fost victima unui accident auto în calitate de pieton, traversând regulamentar prin loc marcat. Primele concluzii ale organelor de ancheta au fost în sensul că vina îmi aparține mie, așa încat șansele să obțin despăgubiri morale și materiale ar fi fost suprimate. Am luat legătura cu domnii avocați care s-au zbătut pe întreg parcursul litigiului să obțină pentru mine despăgubirile ce mi se cuveneau. În final, procesul a fost câștigat și instanța de judecată a evaluat suferința mea printr-un cuantum bănesc pe care îl consider corect. Mulțumesc echipei domnului avocat, care permanent m-a informat cu privire la proces și care a facut tot posibilul pentru a obține despăgubirile la care sunt îndreptățită!

Liliana C.

Sunt victima unui accident ce s-a petrecut în timp ce mă aflam pe locul din dreapta al unui autoturism ce a fost izbit din plin de o mașină care se deplasa pe contrasens. Întrucât mai suferisem o accidentare anterioară, tija metalică, montată în urmă cu un an pentru consolidarea femurului, s-a deformat din pricina impactului. În aceste condiții, suferințele mele fizice și dezechilibrele psihice au devenit de neîndurat. Am decis să apelez la un avocat specializat în acest domeniu, pentru a-mi exercita dreptul la despăgubiri, deoarece starea ma patrimonială se degrada rapid, iar posibilitățile de a identifica un loc de muncă deveniseră practic inexistente. Astfel, am luat legătura cu dl. Avocat Varzaru Ion și echipa dumnealui de colaboratori, care au preluat în totalitate grijile mele legate de proces, care inițial a fost unul penal, iar apoi cererea de despăgubire a fost formulată pe cale civilă. Astfel, la 3 ani de la accidentare, am obținut o soluție favorabilă mie, care s-a concretizat într-un cuantum de despăgubire indestulător. Mulțumesc domnului Varzaru Ion, care mi-a apărat interesele cu ambiție și abilitate profesională desăvârșită!

Ionuț F.

Sunt victima unui accident de muncă soldat cu vătămarea mea gravă. Cu toate că, inițial, numărul de zile de îngrijiri medicale stabilit de medicii legiști a fost unul neconform cu realitatea suferințelor mele, în urma cererilor formulate de echipa de avocați ce m-a reprezentat, instanța a dispus administrarea unei noi probe cu expertiza medico-legală. În raport de această nouă evaluare, am obținut despăgubiri pentru zilele de îngrijiri medicale, dar și pentru prejudiciul suferit din punct de vedere emoțional și social, care a fost dovedit prin intermediul probei cu martori. Am fost extrem de mulțumit de strategia procesuală adoptată și stabilită împreună cu avocații mei, care m-au informat în permanență și mi-au oferit sprijin moral și țin să le mulțumesc pentru tot binele pe care mi l-au făcut.

Urmare a unui accident rutier suferit în calitate de pieton, am obținut un certificat medico-legal prin care leziunile mele au fost cuantificate printr-un număr de zile de îngrijiri medicale. Întrucât au fost acordate sub 90 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, am fost nevoită să promovez o acțiune civilă pentru obținerea daunelor morale și materiale. Pe întreg parcursul urmăririi penale, dar și în cursul litigiului civil, am fost reprezentată de o echipă determinată și consecventă, care s-a luptat pentru drepturile mele. Ulterior soluționării procesului, avocații mei m-au asistat și în etapa executării silite, astfel încât despăgubirile pentru zile de îngrijiri medicale mi-au parvenit într-un termen scurt. Mulțumesc pe această cale echipei av. Varzaru Ion pentru profesionalismul lor și recomand oricărei victime să apeleze la serviciile avocațiale deosebite acordate de aceștia!

Am suferit un accident în urma căruia vătămările mele au fost evaluate de medicii legiști ca necesitând 50 zile îngrijiri medicale. Inițial m-am adresat societății de asigurări ce a emis polița RCA pentru vehiculul condus de șoferul vinovat, însă nu am reușit să obțin o despăgubire care să acopere prejudiciul născut în urma suferinței fizice îndelungate ce mi-a fost provocată. În încercarea de a obține despăgubiri pentru zilele de îngrijiri medicale, am contactat echipa de avocați a cabinetului Varzaru Ion, care m-a îndrumat cu atenție și m-a reprezentat în fața instanței de judecată, obținând pentru mine un cuantum bănesc satisfăcător și just în raport de vătămările mele și de consecințele acestor traume.

Apelați-ne acum pentru o

Consultanță gratuită

Suntem aici pentru a răspunde întrebărilor dvs., pentru a vă ghida și pentru a vă oferi încredere în alegerile dvs. legale.