Împreună facem dreptate. Aveți încredere în noi. mail+40 788 55 00 57

Despăgubiri accidente

DESPĂGUBIRI ACCIDENTE RUTIERE CU DECES

Despăgubiri accidente rutiere: ce trebuie să cunoașteți:

Proceduri în caz de accidente rutiere: cum vă putem ajuta:

Despăgubiri accidente vătămari corporale sau deces

În întreaga lume, din totalul deceselor şi al rănirilor cu caracter violent, accidentele auto constituie izvorul vătămărilor în peste 30% din cazuri.

Este incontestabil gradul de periculozitate a accidentelor de circulaţie şi deci gradul sporit de probabilitate a producerii riscurilor de vătămare corporală şi deces. 

Dacă doriți obținerea de despăgubiri accidente rutiere cu deces / daune accidente rutiere, noi vă putem ajuta!

Prejudiciul moral „prin ricoșeu” sau prejudiciul de afecțiune (pretium affectationis) este reprezentat de suferința petentului născută  ulterior pierderii unei persoane dragi.

Victima indirectă, atunci când se pune problema acordării de despăgubiri accidente rutiere cu deces, este îndreptățită să solicite sume de bani cu titlu de daune morale și materiale.

Indemnizarea durerii intra la categoria daune morale accidente rutiere, și este un drept recunoscut membrilor familiei restrânse prin instituirea unei prezumții, însă pretențiile la reparația prejudiciului nepatrimonial pot fi încuviințate oricărei persoane care dovedește existența unei legături afective cu cel decedat.

Astfel, dispozițiile art. 1391 alin. (2) NCC dispun: „Instanţa judecătorească va putea, de asemenea, să acorde despăgubiri ascendenţilor, descendenţilor, fraţilor, surorilor şi soţului, pentru durerea încercată prin moartea victimei, precum şi oricărei alte persoane care, la rândul ei, ar putea dovedi existenţa unui asemenea prejudiciu”.

În ambele cazuri, întinderea prejudiciului trebuie dovedită.

Obținerea unor despăgubiri accidente rutiere cu deces se poate realiza fie în urma unei cereri adresate direct persoanei răspunzătoare, fie în fața instanței de judecată, astfel:

Programează O consultatie telefonică gratuită:

  Proceduri Daune morale și despăgubiri accidente rutiere cu deces sau vătămări corporale

  1. Cererile adresate direct persoanei chemate să repare prejudiciul

  Partea interesată se poate adresa societății de asigurare ce a emis polița de asigurare obligatorie pentru răspunderea civilă auto (RCA) a autoturismului condus de șoferul vinovat.

  În împrejurarea în care vehiculul condus de cel vinovat nu deținea, la data producerii accidentului, o poliță valabilă, Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, ca organ chemat să ofere o garanție victimelor de accidente, este entitatea care va primi cererea.

  Avantajele promovării unei solicitări de despăgubire adresată direct persoanei ce răspunde de dezdăunare este reprezentat de celeritatea cu care aceasta va fi soluționată, prin raportare la procedurile contradictorii desfășurate în fața instanței de judecată.

  Cu toate acestea, cuantumul pentru daune morale în caz de deces – despăgubiri accidente rutiere cu deces pe care societățile de asigurare îl pot acorda este unul fix, modic și care nu poate varia.

  Totodată, întrucât în fața societăților de asigurare nu poate fi administrată proba testimonială, există un cerc restâns de persoane care pot fi îndreptățite la daune morale și materiale. Nu vor fi despăgubiți alți apropiați ai persoanei defuncte, care ar putea justifica o legătură de afecțiune, în afara celor legați prin relație de rudenie.

  Cu toate acestea, cuantumul pentru despăgubiri accidente rutiere cu deces pe care societățile de asigurare îl pot acorda este unul fix, modic și care nu poate varia.

  Totodată, întrucât în fața societăților de asigurare nu poate fi administrată proba testimonială, există un cerc restâns de persoane care pot fi îndreptățite la daune morale și materiale. Nu vor fi despăgubiți alți apropiați ai persoanei defuncte, care ar putea justifica o legătură de afecțiune, în afara celor legați prin relație de rudenie.

  De altfel, acordarea daunelor materiale de către societățile chemate să răspundă prin stabilirea de despăgubiri accidente rutiere cu deces se va efectua strict în limita înscrisurilor justificative (bonuri, chitanțe).

  Mai mult decât atât, asigurătorii vor putea să afirme că victima decedată a deținut o parte din culpă în producerea accidentului, așa încât daunele vor fi stabilite proporțional cu gradul de vinovăție al fiecărei părți implicate.

  Concluziile societății de asigurare cu privire la culpă nu pot fi combătute prin administrarea unui raport de expertiză întocmit de un expert neutru desemnat de o altă parte , această posibilitate existând însă în cadrul unui proces, unde magistratul numește un expert oficial autorizat. De asemenea părțile pot numi un expert consilier, pe care instanța îl poate încuviința, iar acesta, având aceleași drepturi și obligații ca expertul oficial, va participa la întocmirea raportului de expertiză.

  Un caz aparte îl constituie materia de proceduri în caz de accidente rutiere în străinătate – pentru această vă rugăm să ne contactați omediat ce aveți posibilitatea, pentru că aceste proceduri pot diferi semnificativ de la o țară la alta.

  Sunați acum la
  0788 550 057 pentru Consultanță Gratuită!

  2. Acordarea  de despăgubiri accidente rutiere cu deces în cadul unui litigiu penal

  Atunci când victima a decedat în urma unui accident auto, fapta șoferului vinovat poate constitui obiectul infracțiunii de ucidere din culpă.

  Astfel, art. 192 Cod Penal stabilește în conținutul său că „1) Uciderea din culpă a unei persoane se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

  (2) Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Când încălcarea dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea însăşi o infracţiune se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.

  (3) Dacă prin fapta săvârşită s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se majorează cu jumătate”.

  Chiar și atunci când victima a suferit inițial doar vătămări corporale dar care, însă, a decedat ulterior, fapta poate fi calificată drept ucidere din culpă.

  Pentru aceasta este necesar ca, printr-un raport de expertiză, să se stabilească existența unei legături de cauzalitate între accident și decesul acesteia.

  Atunci când organele de urmărire penală au strâns probe suficiente ce conturează în sarcina persoanei vinovate infracțiunea de ucidere din culpă, emit rechizitoriul, iar cauza este înaintată instanței de judecată.

  Pentru a obține despăgubiri accidente rutiere cu deces, victimele prin ricoșeu pot formula o cerere de constituire de parte civilă prin care solicită sumele reprezentate de daune materiale și daune morale.

  Prejudiciul de afecțiune poate fi probat prin înscrisuri și prin administrarea probei testimoniale, prin intermediul căreia magistratul, urmare a declarației martorului, își formează propria convingere cu privire la gradul de suferință încercat de părțile civile după decesul victimei.

  Totodată, întrucât cererea de constituire de parte civilă reprezintă latura civilă a cauzei, judecată în cadrul procesului penal, aceasta se supune legii civile.

  Pentru acest motiv, amintim dispozițiile art. 309 alin. (4) Cod Procedură Civilă, care statuează astfel: „De asemenea, este inadmisibilă proba cu martori dacă pentru dovedirea unui act juridic legea cere forma scrisă, în afară de cazurile în care:

  1. partea s-a aflat în imposibilitate materială sau morală de a-şi întocmi un înscris pentru dovedirea actului juridic;
  2. există un început de dovadă scrisă, potrivit prevederilor art. 310;
  3. partea a pierdut înscrisul doveditor din pricina unui caz fortuit sau de forţă majoră;4. părţile convin, fie şi tacit, să folosească această probă, însă numai privitor la drepturile de care ele pot să dispună”;
  4. părţile convin, fie şi tacit, să folosească această probă, însă numai privitor la drepturile de care ele pot să dispună”;

  În aceste împrejurări, chiar și daunele materiale solicitate cu titlu de despăgubiri accidente rutiere cu deces pot fi, în condițiile susmenționate, dovedite prin depoziția martorului.

  Ulterior administrării probatoriului, instanța de judecată stabilește întinderea prejudiciului și procedează la cuantificarea daunelor morale.

  În prezent, la nivel legislativ și de principiu, nu există criterii obiective, abstracte, respectiv, acele criterii precise, cuantificabile, de stabilire a despăgubirilor bănești pentru repararea prejudiciilor morale, astfel încât instanțele se ghidează după criterii subiective, variabile de la caz la caz.

  În privința criteriilor de stabilire a despăgubirilor reprezentând daunele morale, instanța supremă a fost constantă în a decide că acestea se stabilesc prin apreciere, în raport de consecințele negative suferite de cel în cauză pe plan fizic și psihic, de importanța valorilor lezate, de măsura în care aceste valori au fost lezate, de intensitatea cu care au fost percepute suferințele, precum și de măsura în care a fost afectată viața familială, profesională și socială.

  Întrucât nu există niciun instrument pentru comensurarea gradului de suferință încercat prin pierderea unei persoane dragi, magistratul este chemat să stabilească dimensiunea despăgubirilor conform propriilor convingeri, formate în urma administrării probatoriului și în raport de specificitatea fiecărei spețe.

  Spre deosebire de societățile de asigurări, magistratul stabilește cuantumul de despăgubiri accidente rutiere cu deces în mod eminamente subiectiv.

  3. Acordarea  de despăgubiri accidente rutiere cu deces în cadul unui proces civil

  Victimele prin ricoșeu au posibilitatea, chiar și atunci când există un litigiu penal, de a formula o acțiune civilă distinctă, adresată unei instanțe civile.

  În mod obligatoriu, în cadrul dosarului civil, autorul faptei va fi citat în calitate de intervenient forțat, însă societatea de asigurări poartă răspunderea civilă pentru acordarea despăgubirilor.

  În cadrul procedurii contencioase pot fi administrate aceleași probe ca cele expuse mai sus, având, de asemenea, scopul de a forma convingerea magistratului cu privire la relațiile de afecțiune dintre reclamanți și persoana decedată.

  Totodată, părțile pot solicita administrarea unei expertize tehnice specialitatea auto pentru a stabili culpa fiecărei părți în producerea accidentului rutier.

  Astfel cum am precizat, atât partea reclamantă cât și partea pârâtă ( dar și celelalte părți în proces) pot solicita instanței de judecată să încuviințeze participarea unui expert consilier la întocmirea raportului de expertiză.

  În împrejurarea în care se constată că și victima defunctă a deținut o parte din vinovăție, cuantumul despăgubirilor va fi stabilit de magistrat și în raport de acest aspect.

  Cu toate acestea, chiar dacă victima, prin acțiunile sau inacțiune sale a contribuit la producerea accidentului sau la producerea efectelor acestora, victimele prin ricoșeu au dreptul de a solicita și de a obține despăgubiri accidente rutiere cu deces.

  Cu toate că valorificarea drepturilor reprezentând despăgubiri accidente rutiere cu deces se desfășoară într-un interval mai lung de timp atunci când cauza este supusă atenției unei instanțe de judecată, avantajele alegerii procedurii contradictorii sunt superioare formulării unei simple cereri de despăgubire adresate asiguratorului.

  Instanța de judecată este abilitată să încuviințeze administrarea probatoriului solicitat de parte și în absența căruia societățile de asigurare oferă sume fixe, extrem de modice, care nu acoperă în mod real prejudiciul încercat de apropiații defunctului.

  Pierderea unei persoane foarte apropiate nu poate fi acceptată nici măcar atunci când este previzibilă și se produce după o îndelungată suferință ca urmare a unei boli preexistente.

  Dispariția brutală a persoanei iubite se intervertește automat într-un act de profundă nedreptate, care provoacă suferință îndelungată.

  Moartea persoanelor apropiate reprezintă cea mai șocantă și traumatizantă experiență umană.

  Impactul despărțirii definitive de cei dragi este evaluat de psihologi în categoria celor mai tragice și ireparabile evenimente sufletești cu consecințe multiple asupra evoluției individuale ulterioare.

  Pentru aceste considerente, dimensiunea reparatorie pentru despăgubiri accidente rutiere cu deces trebuie să fie una justă, aptă de a corecta grava nedreptate și suferința resimțită de cei rămași în viață în absența persoanei dragi.

  Cabinetul nostru de avocatură este specializat în obținerea de despăgubiri accidente rutiere cu deces, având o practică îndelungată în acest domeniu.

  De-a lungul anilor, ne-am confruntat cu situații similare celei pe care o parcurgeți și am luptat pentru valorificarea drepturilor victimelor prin ricoșeu.

  Nicio sumă de bani nu poate alina durerea provocată de moartea persoanei dragi, însă acordarea unei sume pur simbolice urmașilor victimei se constituie într-o lezare a drepturilor acestora.

  Suferința morală a victimelor prin ricoșeu se identifică astfel cu neputința lor de a avea o viață de familie normală care de altfel este protejată și încurajată de lege și de tradiție.

  Prin obținerea unei soluții favorabile de despăgubiri accidente rutiere cu deces, suferința celor rămași în viață poate fi mai ușor de îndurat.

  Programează consultatie telefonică gratuită:

   Testimoniale

   Andreea Lisa D.

   L-am pierdut pe tatăl meu în urma unui accident rutier care i-a fost fatal. Acesta s-a stins din viață în condiții tragice, de mutilare trupească. Am aflat că șoferul vinovat nu deținea o asigurare RCA, condiții în care m-am temut că despăgubirile rezultând din șocul trăit de mine la vederea părintelui dezmembrat nu vor putea fi obținute. Am apelat la ajutorul domnilor avocați pentru a mă asista și reprezența pe parcursul procesului penal, întrucât nu dețin cunoștințe de specialitate și nu aș fi putut gestiona această situație de una singură. Pe parcursul litigiului s-au audiat martori, s-au administrat expertize și s-au purtat dezbateri în urma cărora trauma suportată de mine a fost evaluată printr-un echivalent bănesc. Sumele obținute nu vor putea niciodată să înlocuiască prezența tatălui meu sau să amelioreze durerea pe care încă o resimt, însă reprezintă pentru mine ajutorul pe care bunicul fetiței mele nu va mai putea să i-l asigure. Le mulțumesc domnilor avocați pentru ca s-au zbătut să obțină o despăgubire mult mai mare decât cea care mi-a fost propusă pe cale amiabilă. Mă bucur că am hotărât să apelez la un avocat specializat în despăgubiri morale și îndemn pe oricine aflat într-o situație asemănătoare să ceară ajutorul unui profesionist.

   ALEXANDRU L.

   Am suferit un accident rutier grav, soldat cu multiple vătămări, în urma cărora am fost supus unei proceduri chirurgicale la nivel cranian și altor tratamente de refacere a stării de sănătate. Am suferit enorm din punct de vedere fizic, psihic, veniturile mele au scăzut și viața socială mi-a fost afectată. Pentru a beneficia de servicii medicale de calitate am contractat împrumuturi de la rude și prieteni. Pe fondul acestei situații disperate am identificat cabinetul de avocat Varzaru Ion pentru a mă ajuta în demersul meu de obținere a despăgubirilor materiale și morale. Echipa de avocați a reprezentat un real sprijin pe toată perioada procesului. Cu toate că partea adversă a cerut diminuarea drastică a daunelor solicitate de mine, apărătorii mei au dat dovadă de profesionalism, ambiție și perseverență. Procesul a parcurs o fază de fond și o fază de apel, în urma cărora magistratul a stabilit ce sume de bani mi se cuvin cu titlu de daune. Consider soluția obținută de echipa domnului avocat ca fiind una satisfăcătoare în raport de suferințele care mi-au fost pricinuite. Deoarece un astfel de proces presupune etape multiple, cereri, administrarea de probe, prezența în fața organelor penale și în fața instanței, consider că experiența unui avocat care s-a confruntat cu astfel de situații în trecut este obligatorie. Mă declar deosebit de mulțumit de eforturile domnului avocat și ale colaboratorilor săi.

   M.A.

   Din cauza accidentului rutier suferit, starea mea de sănătate a fost grav vătămată, astfel încât am devenit o povară pentru familie și apropiați. Pentru a obține despăgubirile meritate am fost parte într-un proces care, în final, a fost soluționat în favoarea mea. Abordarea și strategiile procesuale stabilite de echipa de avocați au condus la aflarea adevărului în cauză, cu toate că inițial acesta părea greu de conturat. Le mulțumesc pe această cale dl. Av. Ion Varzaru și colaboratorilor dumnealui!

   Marian G.

   male testimonial

   În anul 2019, am fost victima unui accident rutier, în urma căruia am suferit grave vătămări fizice la nivelul piciorului stâng și al șoldului și în urma căruia nu mi-am recăpătat nici până în prezent starea de sănătate.

   Deoarece nu dețin cunoștințe juridice, iar șoferul vinovat nu avea o poliță de asigurare obligatorie RCA, am considerat că nu pot obține daune morale și materiale. Am contactat echipa de avocați a domnului Varzaru Ion care mi-a comunicat că, în urma unui proces, am dreptul și pot obține aceste despăgubiri.
   Domnii avocați m-au ascultat cu atenție,  mi-au lămurit toate aspectele în privința cărora nu dețineam informații și m-au consiliat în ceea ce privește aspectele litigioase ale cazului meu. Astfel, în urma unui proces civil, am obținut o sumă de bani cu titlu de daune morale, care îmi permite să mă preocup de redobândirea stării mele de sănătate și pe care o consider corectă.

   Mulțumesc echipei de avocați a domnului Varzaru Ion, care s-a preocupat de interesele mele cu mare atenție și profesionalism!

   P.G.

   Am fost victima unui accident rutier soldat cu vătămarea mea gravă. Am decis să încredințez cauza mea domnului avocat și echipei sale, întrucât nu beneficiez de cunoștințele necesare pentru a mă reprezenta singură în fața instanței de judecată. Această decizie mi-a adus în final o soluție favorabilă, întrucât abilitățile profesionale ale avocaților mei s-au concretizat în acordarea unei sume de bani satisfăcătoare.

   Bogdan Alin C., Catalina Elena C.

   Tatăl nostru s-a stins din viață după o lungă perioadă de suferințe fizice și psihice generate de accidentul rutier a cărui victimă a fost. Expertiza de specialitate a stabilit că decesul nu are legatură de cauzalitate cu accidentul rutier. Am decis să apelăm la ajutorul unui avocat specializat în despăgubiri și l-am mandatat pe domnul avocat și pe colaboratorii dumnealui pentru a se ocupa de cauza noastră. Cu toate că în urma altor consultații juridice am fost informați că nu putem obține despăgubiri în numele tatălui nostru, procesul a fost câștigat. Astfel, prin modul în care au propus probe și au condus litigiul, avocații noștri au reușit să obțină pentru noi despăgubiri în numele tatălui nostru, pentru suferința resimțită de acesta în perioada dintre accident și deces. Le mulțumim domnilor avocați care au tratat situația noastră cu mare atenție și ne-au comunicat permanent care este stadiul derulării procesului. Fără ajutorul dumnealor nu am fi reușit să obținem dreptate în justiție!

   Ion

   Sunt victima unui accident rutier în urma căruia am rămas cu sechele posttraumatice. Suferințele fizice parcurse de mine m-au determinat să apelez la ajutorul unui avocat specializat în acest domeniu, pentru a obține o compensație cu ajutorul căreia să pot continua planul de tratament recomandat de medici. În cadrul procesului demarat, cu toate că inițial certificatul medico-legal indica un număr mai mic de zile de îngrijiri medicale, raportul de expertiză a evaluat leziunile mele la un număr de 100 de zile de îngrijiri medicale. Echipa de avocați ai cabinetului a dat dovadă de perseverență și profesionalism, iar, în final, magistratul a pronunțat o hotărâre prin care am fost despăgubită. Le mulțumesc avocaților mei pentru modul în care au abordat în instanță problemele descrise de mine!

   Francisca M. (pensionară)

   În urma unui accident rutier am rămas cu grave infirmități post-traumatice care și în prezent îmi afectează calitatea vieții. Am fost nevoită să apelez permanent la ajutorul fiului meu pentru că leziunile suferite mi-au confiscat puterea de a-mi purta singură de grijă. Durerile fizice resimțite pentru o lungă perioadă de timp, starea de neputință și umilințele parcurse ulterior accidentului mă marchează și în prezent. În aceste condiții, am semnat un contract de asistență juridică prin care i-am mandatat pe domnii avocați să se ocupe în numele meu de obținerea despăgubirilor morale și materiale ce mi se cuveneau. În urma unui proces civil condus cu grijă de avocații mei, instanța a stabilit o sumă de bani cu titlu de daune la care sunt îndreptățită. Astfel, am reușit șă recuperez sumele de bani cheltuite pentru redobândirea stării de sanatate și, distinct, o sumă pentru suferințele morale parcurse după accident. Le mulțumesc avocaților mei pentru profesionalismul de care au dat dovadă și pentru strategia procesuală pe care au adoptat-o și care, în final, a condus la obținerea unor despăgubiri juste!

   D.P.

   Doresc să le mulțumesc avocaților mei pentru modul în care au condus soarta procesului și profesionalismul de care au dat dovadă. Am fost victima unui accident, iar șansele de a obține daunele cuvenite fără ajutorul dl. Varzaru Ion erau improbabile. Pe tot parcursul procesului am fost informat și consultat și chiar îndrumat în aspecte ce țin de viața personală. Mulțumesc echipei pentru tot sprijinul acordat!

   A.A.

   Am fost grav vătămată în urma unui accident rutier, cu toate că eu mă deplasam regulamentar și purtam centură de siguranță. Chiar și în aceste împrejurări, suferințele fizice resimțite după accidentare au fost deosebit de intense, iar activitatea mea profesională a fost afectată. Ajutorul oferit de echipa de avocați a domnului Varzaru a fost unul extrem de important. Avocații mei s-au implicat în soluționarea cauzei și au obținut pentru mine o soluție foarte mulțumitoare.

   Victor I. (pensionar)

   Autoturismul meu a luat foc în cursul unei nopți pe care nu o voi uita niciodată. Am fost ajutat de soție și vecini care s-au alarmat și au apelat serviciul de urgență. Autovehiculul se afla într-o stare impecabilă anterior incidentului, fusese folosit cu mare grijă și reprezenta pentru mine un obiect valoros, prin prisma sumelor de bani investite pentru achiziționarea lui. În urma unor discuții purtate în mod amiabil, distribuitorul (……………) România a conchis că mie îmi aparține în întregime culpa, că nu este un defect de fabricație și că nu mi se cuvin despăgubiri pentru deteriorarea în totalitate a mașinii. Am apelat la domnul avocat pentru un sfat juridic și pe urmă am hotărât să încredintez acestuia și colaboratorilor dumnealui cauza mea. La început a avut loc un proces de asigurare a dovezilor, distinct de procesul de obținere a daunelor pentru autoturism, întrucât urmele materiale riscau să se deterioreze. Ulterior s-a desfășurat litigiul principal, pentru recuperarea sumelor de bani. Deși am fost descurajat de multă lume, motivat de faptul că mă luptam cu o societate puternică, procesul meu a fost câștigat. Le mulțumesc domnilor avocați pentru că m-au asistat pe parcursul procesului și au obținut despăgubirile pe care firma (…………….) refuza să mi le acorde! Recomand oricărei persoane care se vede nevoită să apeleze la instanța de judecată pentru a-și face dreptate, să apeleze la domnul avocat Ion Vărzaru și echipa dumnealui!

   R.A.

   Am suferit un accident rutier, ce a condus la modificarea stării mele de sănătate și a echilibrului meu emoțional. Cadrele medicale au stabilit un diagnostic sumbru, iar perpectivele și planurile mele au fost înlăturate în totalitate. În aceste împrejurări, am luat legătura cu dl. avocat pentru a-i cere ajutorul. Acesta, împreună cu echipa sa, au dat dovadă de persuasiune și ambiție profesională și au reușit să obțină pentru mine daune morale într-un cuantum pe care îl apreciez ca fiind just. Cu toate că modul de producere a accidentului părea greu de stabilit, avocații mei au ajutat la identificarea adevărului în cauză, motiv pentru care le rămân recunoscător.

   Vasilica

   Am fost grav accidentat de un șofer ce nu mi-a acordat prioritate de trecere, iar leziunile mele au fost analizate și evaluate printr-un certificat medico-legal ca necesitând 100 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. Am stabilit o întâlnire cu reprezentantul cabinetului de avocatură, pentru a afla cum trebuie să procedez, dacă pot obține despăgubiri. Ulterior am încheiat un contract de asistență juridică și am încredințat avocaților mei misiunea de a obține în instanță daunele la care sunt îndrituit. Sunt deosebit de mulțumit de sfaturile primite de la echipa cabinetului, de modul cum au prezentat realitatea suferințelor mele și de hotărârea judecătorească pronunțată la finalul litigiului!

   Liliana C.

   Am fost victima unui accident auto în calitate de pieton, traversând regulamentar prin loc marcat. Primele concluzii ale organelor de ancheta au fost în sensul că vina îmi aparține mie, așa încat șansele să obțin despăgubiri morale și materiale ar fi fost suprimate. Am luat legătura cu domnii avocați care s-au zbătut pe întreg parcursul litigiului să obțină pentru mine despăgubirile ce mi se cuveneau. În final, procesul a fost câștigat și instanța de judecată a evaluat suferința mea printr-un cuantum bănesc pe care îl consider corect. Mulțumesc echipei domnului avocat, care permanent m-a informat cu privire la proces și care a facut tot posibilul pentru a obține despăgubirile la care sunt îndreptățită!

   AUREL S.

   Am suferit un accident rutier pe teritoriul altei țări, situație care a avut un impact puternic asupra stării mele de sănătate și echilibrului emoțional. Fiindcă până în prezent nu m-am confruntat cu împrejurări asemănătoare și pentru că nu dețin cunoștințe în domeniul juridic, am apelat la ajutorul av. Varzaru Ion. Domnii avocați s-au zbătut pentru a-mi face dreptate și s-au preocupat de cazul meu cu multă atenție. Am fost consultat în permanență și anunțat cu privire la evoluția procesului meu. În final, după o perioadă lungă de negocieri purtată între avocații mei și societatea de asigurări, mi-a fost oferită o sumă de bani cu care sunt mulțumit. În mod cert, de unul singur nu aș fi reușit să determin asigurătorul să îmi plătească despăgubiri în cuantumul pe care l-am obținut. Le mulțumesc avocaților care m-au îndrumat și ajutat pe parcursul acestei perioade grele din viața mea!

   ANDREI D. (actor)

   Am fost victima unui accident rutier în timp ce mă deplasam în același autoturism cu șoferul vinovat de vătămarea mea corporală. Procesul de vindecare a leziunilor a fost unul îndelungat, care nici în prezent nu s-a finalizat, traumele rezultate din accident fiind evaluate de medicii legiști drept apte de a-mi pune viața în primejdie. După accident, toată viața mea a fost bulversată de gândul că nu îmi voi recăpăta starea de sănătate și am considerat că demararea unor proceduri de obținere a despăgubirilor nu putea fi susținută decât de un avocat specializat. Am luat legătura cu echipa av. Varzaru Ion care m-a asistat și reprezentat pe întreaga durată a procesului. Întrucât fapta șoferului vinovat a reprezentat o infracțiune, faza de urmărire penală s-a constituit într-un drum anevoios. În absența ajutorului avocaților mei, nu aș fi știut ce probe trebuie solicitate și care dovezi trebuie combătute. Cu toate că litigiul s-a desfășurat pe o perioadă lungă de timp, soluția pronunțată de instanța de judecată a fost una corectă. Astfel, cu sumele de bani obținute, pot avea acces la tratament recuperatoriu de specialitate, pe care altfel nu mi l-aș fi putut permite. Sunt recunoscător echipei de avocați pentru sprijinul și dedicarea cu care s-a implicat în rezolvarea cazului meu. Am fost informat întotdeauna cu privire la stadiul dosarului meu și a strategiei procesuale abordate. Consider că în astfel de situații, când recuperarea stării de sănătate devine o prioritate, angajarea unui avocat profesionist care să preia grijile unui proces reprezintă singura soluție la care victimele ar trebui să apeleze.

   Marian P. (tinichigiu auto)

   Urmare a unui accident rutier, am fost grav vătămat și am parcurs situații de viață dramatice, pentru care nu eram pregătit. Mi-am pierdut locul de muncă, întrucât leziunile nu mi-au permis să mai desfășor activitatea pentru care eram angajat, nu m-am mai putut ocupa de familie și am acumulat datorii la prieteni și cunoscuți. Am luat legătura cu domnii avocați pentru a le cere o consultație și ulterior am decis să semnez un contract de asistență juridică. În urma procesului civil, am obținut daune materiale și morale pentru chinul parcus de mine în urma accidentului. Sumele de bani au readus echilibrul în familia mea, întrucât am reușit să acoperim împrumuturile contractate și cheltuielile pe care nu le mai puteam susține în lipsa locului meu de muncă. Le sunt profund îndatorat avocaților mei și le mulțumesc pentru ca s-au zbătut în instanță pentru cauza mea!

   Dumitra B. (pensionară)

   Am fost victima unui accident auto în urma căruia am suferit leziuni profunde și permanente. Partea adversă a epuizat toate mijloacele procesuale pentru a mă împiedica să obțin reparația bănească ce mi se cuvenea. Numai abilitatea profesională deosebită și insistența manifestate de avocații mei m-au ajutat să îmi fie plătite și cele mai mici pretenții legale la care aș fi renunțat de altfel pentru a grăbi judecarea cauzei. Pe calea prezentei îmi exprim gratitudinea pentru răbdarea și exigența profesională cu care a fost tratată situația mea de către echipa de avocați pe care o recomand pe această cale tuturor acelora care împărtășesc o experiență asemănătoare.

   Victoria Ș.

   woman testimonial

   Am fost victima unui accident rutier petrecut în anul 2019, în timp ce mă deplasam pe bicicletă, iar șoferul care circula în spatele meu m-a izbit în mod violent. Urmare a impactului, am suferit vătămări deosebit de grave la nivelul coastelor, al bazinului și în zona coloanei vertebrale. Starea de neputință fizică și suferința emoțională m-au determinat să apelez la serviciile unui cabinet de avocatură care să îmi reprezinte interesele. Astfel, am contactat cabinetul dl. Avocat Varzaru Ion, care mi-a prezentat amănunțit toate etapele pe care urmează să le parcurgem pentru a obține despăgubiri materiale și morale.Echipa de colaboratori a domnului avocat m-a reprezentat atât în fața organelor penale, cât și ulterior, în fața unei instanțe civile de judecată. Suferințele și starea de epuizare a resurselor emoționale nu pot fi echivalate printr-o despăgubire, însă consider că suma de bani câștigată cu titlu de daune morale este una îndestulătoare.

   Astfel, în urma unui proces deosebit de greu, echipa de avocați a dl. Varzaru Ion s-a luptat și a obținut pentru mine o soluție judecătorească justă. Îi mulțumesc pe acestă cale avocatului meu, în care am avut încredere și care mi-a apărat interesele cu deosebită ambiție profesională!

   Mariana I. (medic pediatru)

   Am fost accidentată pe trecerea de pietoni și cu toate că eram nevinovată am fost tratată cu insolență și aroganță de către șoferul a cărui victimă am fost. Acest lucru m-a intimidat și poate că aș fi renunțat ușor să îmi revendic drepturile, mai ales că în profesia mea de medic nu am avut niciodată tangență cu instanțele de judecată. Avocații care m-au reprezentat m-au ajutat să îmi recapăt demnitatea și mai ales să îmi recuperez drepturile bănești care pot face suportabilă situația în care mă aflu în prezent. Aduc mulțumiri pe această cale profesionalismului și tenacității echipei Cabinetului de Avocat VĂRZARU ION care a știut și a obținut pentru mine sumele de bani reparatorii atât sub aspect material cât și moral.

   Ionuț F.

   testimoniale

   Sunt victima unui accident ce s-a petrecut în timp ce mă aflam pe locul din dreapta al unui autoturism ce a fost izbit din plin de o mașină care se deplasa pe contrasens. Întrucât mai suferisem o accidentare anterioară, tija metalică, montată în urmă cu un an pentru consolidarea femurului, s-a deformat din pricina impactului. În aceste condiții, suferințele mele fizice și dezechilibrele psihice au devenit de neîndurat. Am decis să apelez la un avocat specializat în acest domeniu, pentru a-mi exercita dreptul la despăgubiri, deoarece starea ma patrimonială se degrada rapid, iar posibilitățile de a identifica un loc de muncă deveniseră practic inexistente.
   Astfel, am luat legătura cu dl. Avocat Varzaru Ion și echipa dumnealui de colaboratori, care au preluat în totalitate grijile mele legate de proces, care inițial a fost unul penal, iar apoi cererea de despăgubire a fost formulată pe cale civilă. Astfel, la 3 ani de la accidentare, am obținut o soluție favorabilă mie, care s-a concretizat într-un cuantum de despăgubire indestulător.
   Mulțumesc domnului Varzaru Ion, care mi-a apărat interesele cu ambiție și abilitate profesională desăvârșită!

   Z.F.

   În urma accidentului rutier a cărui victimă sunt, am suferit vătămări ireversibile, iar soțul și nepotul meu au decedat. Existența mea a fost bulversată în totalitate, iar suferințele fizice au amplificat trauma profundă cauzată de decesul unor persoane atât de dragi mie. Cu ajutorul avocaților mei, am reușit să obțin daune morale atât pentru leziunile suportate de mine, cât și pentru durerea încercată prin pierderea unor oameni apropiați. Sumele de bani nu pot repara prejudiciul suferit în totalitate, însă constituie o alinare și îmi asigură resursele pentru a mă preocupa de redobândirea stării de sănătate precare.

   Stefan

   Am suferit un accident rutier în calitate de pieton, iar traumatismele rezultate au fost evaluate de medicii legiști la 100 zile îngrijiri medicale. Am identificat numărul de telefon al dl. Av. Ion Varzaru, care m-a încredințat că drepturile mele în calitate de victimă vor fi valorificate. Pe tot parcursul procedurilor desfășurate în fața organelor penale, dar și ulterior, în cadrul procesului civil, am primit îndrumare și sprijin moral, am fost informat cu privire la fiecare demers procesual promovat de avocații mei, iar rezultatul acestei colaborări, pe care am abordat-o cu încredere, s-a concretizat într-o soluție judecătorească pe care o consider corectă.

   Call Now Button