Înființare firme

Înființare firme

Cabinetul nostru de avocatură oferă servicii sigure și eficiente pentru înființări firme sau modificarea unei firme deja existente. Vă stăm oricând la dispoziție cu toate informațiile necesare parcurgerii etapelor specifice înființării sau modificării unei entități comerciale. Nu este însă nevoie să pierdeți din timpul prețios lansării afacerii dvs. încercând să luptați cu birocrația specifică sistemului juridic românesc.

Lăsați-vă pe mâinile unor specialiști de încredere: avem experiența și cunoștințele necesare. Vă vom ajuta în cel mai eficient și scurt timp posibil să vă înființați firma la care ați visat, sau să întreprindeți modificările necesare derulării business-ului dvs. în condiții optime.

 • Înființări societăți cu răspundere limitată (SRL)
 • Înființări firme pentru debutanți (SRL-D)
 • Înființări societăți pe acţiuni (SA)
 • Înființări societăți în comandită simplă (SCS)
 • Înființări societăți în comandită pe acţiuni (SCA)
 • Înființări societăți în nume colectiv (SNC)
 • Înființări persoane fizice autorizate (PFA) sau întreprinderi individuale (II)
 • Înființări asociații familiale (AF)
 • Înființări entităţi comerciale off shore (Cipru, Malta, Monte Carlo etc.)
 • Înființări asociații, fundații, cluburi sportive
 • Înființarea reprezentanțelor companiilor străine in Romania
 • Înființări de filiale, sucursale, puncte de lucru în țară și străinătate
 • Schimbare sediu social, puncte de lucru
 • Extindere obiect de activitate (cod CAEN)
 • Recodificare obiect de activitate
 • Radiere obiect de activitate
 • Declarări ale obiectului de activitate principal
 • Declarări sau extinderi ale obiectului de activitate secundar
 • Schimbare denumire entitate comercială
 • Schimbarea formei juridice a unei societăți
 • Înregistrare emblemă
 • Suspendarea temporara a activității/reluarea activității
 • Prelungirea duratei de funcționare
 • Majorare/reducere capital social
 • Fuziuni si divizări societăți comerciale
 • Preluarea unei societăți
 • Redactarea de acte constitutive, acte adiționale, contracte de cesiune, contracte de comodat, precum și orice alte modificări ale actelor constitutive ale unei entități comerciale
 • Redactarea de acte juridice specifice fundațiilor și asociațiilor
 • Cesiune de acțiuni și părți sociale
 • Excludere și retragere asociați, acționari
 • Numire, revocare și schimbare de administrator
 • Înregistrare menţiuni
 • Schimbare certificat de înregistrare în urma modificării atributului fiscal
 • Îndreptări de erori materiale
 • Obținerea de certificate constatatoare
 • Reprezentare în faţa Oficiului Registrului Comerţului
 • Consiliere și reprezentare la Oficiul Registrului Comerțului și în fața altor autorități cu privire la obținerea înregistrărilor și avizelor necesare desfășurării activității comerciale
 • Reprezentare și asistența în litigii comerciale, proceduri de recuperare a debitelor
 • Somații de plată, concilieri
 • Întocmire, redactare contracte comerciale
 • Tranzacții comerciale și societare complexe, arbitraj, mediere si conciliere, conflicte între asociați, acționari și partenerii comerciali, litigii referitoare la încălcarea obligațiilor contractuale, concurența comercială
 • Asistenţă juridică în domeniul drepturilor de proprietate industrială
 • Asistenţă şi reprezentare în raporturile cu autorităţile publice locale
 • Asistenţă şi reprezentare în faţa organelor cu atribuţii de control
 • Consultanţă juridică în activitatea curentă
 • Asistenţă în cadrul negocierilor
 • Recuperare creanţe comerciale
 • Asistenţă şi reprezentare în litigii comerciale
 • Asistenţă şi reprezentare în faza de executare silită
 • Asistenţă şi reprezentare în proceduri necontencioase
 • Contacte cu case de avocatură din străinătate
 • Intermedieri afaceri

Aveți încredere în noi. Împreună facem dreptate.

mail+40 788 55 00 57

X