Cabinet avocat

Zile de îngrijiri medicale

Echipa noastră de avocați specializați este pregătită să vă ofere soluții legale personalizate și să vă ajute să înțelegeți drepturile dumneavoastră. Nu ezita să ne contactezi!
De ce noi?

Cabinet de avocat specializat în despăgubiri zile îngrijiri medicaler​

Sunteți victima unui accident rutier ?

Noi vă oferim consultanță gratuită.
Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe detalii!

Ce trebuie să cunoașteți?

De asemenea, se ţine cont şi de:

Experiența noastră în materia despăgubirilor, dezvoltată în cei peste 17 ani de practică, ne recomandă în raporturile cu clienții. Avem experienta in despăgubiri zile îngrijiri medicale. Împreună cu echipa de avocați colaboratori, am participat la soluționarea a peste 150 de dosare având ca obiect obținerea despăgubirilor și am obținut pentru clienții noștri daune în valoare de peste 5 milioane de euro.

Clienții nostrii beneficiaza de:

Vom solicita în numele și pt. clienții noștri:

Un alt argument pentru care calculul numărului de zile de îngrijire medicală nu se rezumă la o simplă totalizare a zilelor în care s-a beneficiat efectiv de asistenţă medicală, este acela că nimeni nu poate fi obligat la tratament de specialitate, acesta urmând a se efectua cu acordul prealabil al victimei.

 

În ipoteza în care medicul legist stabileşte că a existat o aplicare defectuasă a tratamentului sau că terapia recomandată este în mod intenţionat lipsită de efecte (agravarea leziunilor producându-se în mod voit), acesta va face menţiunile necesare în documentul medico-legal.

 

Se vor contabiliza astfel aspectele care au determinat sporirea numărului de zile de ingrijire medicală şi se va proceda la o evaluare în abstract, avându-se în vedere situaţia iniţială a pacientului, aşa cum aceasta se conturează dacă împrejurările menţionate nu ar fi intervenit.

 

De altfel, numărul de zile de îngrijire medicală se raportează şi la consecinţele pe care traumatismul cauzat victimei le va implica în viitor.

Așadar, evaluarea medico-legală îşi propune să analizeze retrospectiv, pornind de la prejudiciul suferit, evoluţia medicală a traumatismului produs de evenimentul vătămător, iar un rol esenţial în această operaţiune îl ocupă documentele medicale existente care vin să confirme şi să susţină obiectivitatea concluziilor ştiinţifice.

Numărul de zile de îngrijiri medicale acordat de medicii legiști prezintă importanță nu doar din perspectiva cuantificării daunelor, ci și în ceea ce privește calea pe care partea o poate alege pentru a obține realizarea drepturilor sale.


Astfel, atunci când numărul de zile de îngrijiri medicale este mai mic de 90 de zile de ingrijiri medicale, victima poate promova o acțiune civilă pentru valoridicarea
pretențiilor la despăgubiri materiale și morale.


În situația în care leziunile sunt evaluate ca necesitând mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, persoana vătămată se poate
constitui parte civilă în cadrul procesului penal, solicitând despăgubirile susmenționate instanței penale.


Totodată, indiferent de numărul de zile de îngrijiri medicale acordat, atunci când partea vătămată a suferit o infirmitate/ un prejudiciu estetic grav şi permanent/ avortul/ punerea în primejdie a vieţii persoanei, litigiul va fi unul penal.


40 zile îngrijiri medicale. Evaluarea gravității leziunilor de către medicul legist la 40 zile îngrijiri medicale conferă victimei dreptul de a solicita daune materiale și morale, despăgubiri pentru pierderea unei șanse sau daune reprezentând diferențele de venituri pentru perioada în care viața profesională a fost afectată.

 

50 zile îngrijiri medicale. Chiar dacă persoana vătămată a formulat plângere penală, atunci când evaluarea medico-legală, în absența altor mențiuni, stabilește 50 zile îngrijiri medicale pentru vindecare, valorificarea drepturilor dvs. se poate realiza în cadrul unui proces civil.

 

60 zile îngrijiri medicale. Traumatismul evaluat astfel denotă, printre altele, faptul că vătămările suferite sunt unele grave. Acest număr de 60 zile îngrijiri medicale poate fi majorat în urma unei noi evaluări, ce trebuie încuviințată fie de către organele de urmărire penală, fie de către instanța de judecată.

 

70 zile îngrijiri medicale. Persoana vătămată are posibilitatea ca în primele 30 de zile de la producerea accidentului să solicite întocmirea unui certificat medico-legal, fără a fi nevoie de acordul entităților susmenționate.

 

80 zile îngrjiri medicale. Cuantumul daunelor morale stabilite fie de către societatea de asigurări, fie de către instanță se va raporta, printre altele, la numărul de zile de îngrijiri medicale acordat de mediciii legiști.

 

90 zile îngrijiri medicale. Evaluarea leziunilor de către medicul legist la 90 zile îngrijiri medicale oferă victimei posibilitatea de a obține daune morale pe calea unui litigiu civil, întrucât, atunci când accidentul nu a produs și alte consecințe, fapta șoferului vinovat nu constituie infracțiune. În absența celorlalte urmări prevăzute de Codul Penal, 91 zile îngrijiri medicale este numărul de zile necesar pentru ca fapta să întrunească elementele constitutive ale infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

 

100 zile îngrijiri medicale. Victima ale cărei vătămări au fost evaluate ca necesitând 100 zile îngrijiri medicale are posibilitatea de a obține despăgubiri materiale și morale atât printr-o cerere de constituire de parte civilă, formulată în cadrul procesului penal, cât și pe calea unei acțiuni separate, adresată instanței civile.

 

110 zile îngrijiri medicale. Traumatismele cuprinse într-o astfel de evaluare a medicilor legiști denotă existența unor urmări grave asupra sănătății persoanei, generate de accidentul rutier. Instanța de judecată, analizând particularitățile cauzei deduse judecății, va decide cu privire la cuantumul despăgubirilor solicitate de victimă.

 

120 zile îngrijiri medicale. Evaluarea suferințelor fizice născute în urma accidentului se realizează de către Institutul Național de Medicină Legală și Serviciile Județene de Medicină Legală și sunt cuprinse în conținutul fie al unui Certifical Medico-Legal (obținut la cerera victimei), fie al unui Raport de Expertiză Medico-Legală (întocmit la cererea organelor de urmărire penală sau a instanței de judecată).

 

130 zile îngrijiri medicale. Stabilirea numărului de zile de îngrijiri medicale se realizează pe baza unor bareme interne ale INML. Numărul de zile de îngrijiri medicale nu reprezintă zilele de concediu medical încuviințat sau zilele de spitalizare, nici numărul de zile de suferință fizică efectivă.

 

140 zile îngrijiri medicale. Numărul de zile de îngrijiri medicale va fi acordat în urma unei evaluări complexe, ce vizează atât posibilitățile de recuperare a stării de sănătate, bolile preexistente, vârsta pacientului, gravitatea și localizarea anatomică a leziunii, cât și alte criterii ce permit individualizarea vătămărilor.

 

150 zile îngrijiri medicale. În prezent, nu există niciun barem matematic care să îngrădească instanțele de judecată în decizia lor asupra cuantumului daunelor morale, prin raportare exclusivă la numărul de zile de îngrijiri medicale. Pe de altă parte, în situația unei cereri adresate în procedura amiabilă direct societății răspunzătoare, firmele de asigurări oferă sume modice, stabilite printr-un calcul aritmetic raportat strict la numărul de zile de îngrijiri medicale acordat victimei.

 

160 zile îngrijiri medicale. Instanțele de judecată decid în mod suveran și cu subiectivism, în raport de totalitatea consecințelor posttraumatice suportate de partea vătămată în urma accidentului suferit, dimensiunea daunelor morale. Astfel, magistratul, coroborând probele administrate și în raport de specificitatea fiecărui caz, stabilește despăgubirile reprezentând daune morale.

 

170 zile îngrijiri medicale. Spre deosebire de societățile de asigurări investite cu soluționarea unei cereri de despăgubire, instanța de judecată poate dispune administrarea probei cu martori, prin intermediul căreia se urmărește dovedirea suferințelor încercate de victimă prin accident și modul în care viața acesteia a fost bulversată.

 

180 zile îngrijiri medicale. Instanța de judecată dispune de posibilitatea de a încuviința efectuarea unui nou raport de expertiză medico-legală, atunci când există indicii că vindecarea leziunilor s-a efectuat în mod vicios, sau că procesul de vindecare survine mai lent decât au estimat medicii anterior.

 

190 zile îngrijiri medicale. În urma unei reevaluări medico-legale, medicii legiști pot menține sau pot majora numărul de zile de îngrijiri medicale acordat inițial și, de asemenea, pot constata existența unora dintre consecințele prevăzute de Codul Penal. Aceste criterii vor fi avute în vedere de instanța de judecată în stabilirea daunelor morale.

Ce spun clienții noștrii

Am fost victima unui accident auto în urma căruia am suferit leziuni profunde și permanente. Partea adversă a epuizat toate mijloacele procesuale pentru a mă împiedica să obțin reparația bănească ce mi se cuvenea. Numai abilitatea profesională deosebită și insistența manifestate de avocații mei m-au ajutat să îmi fie plătite și cele mai mici pretenții legale la care aș fi renunțat de altfel pentru a grăbi judecarea cauzei. Pe calea prezentei îmi exprim gratitudinea pentru răbdarea și exigența profesională cu care a fost tratată situația mea de către echipa de avocați pe care o recomand pe această cale tuturor acelora care împărtășesc o experiență asemănătoare.

Dumitra B. (Pensionară)

Vă scriu pentru a vă mulțumi pentru modul în care ați gestionat cazul meu de accident auto. Sunt foarte recunoscător pentru eforturile dvs. de a obține daune morale în urma traumelor suferite în urma accidentului rutier. Am fost impresionat de expertiza și abilitatea dvs. de a naviga prin procesul juridic complicat. Sunt foarte fericit că am ales să lucrez cu dvs. și vă voi recomanda cu încredere tuturor celor care au nevoie de servicii juridice în caz de accident auto. Vă mulțumesc din nou pentru eforturile dvs. și pentru tot sprijinul acordat în timpul acestui proces dificil.

B.R.

În anul 2019, am fost victima unui accident rutier petrecut în Satu Mare, în urma căruia am suferit grave vătămări fizice la nivelul piciorului stâng și al șoldului și în urma căruia nu mi-am recăpătat nici până în prezent starea de sănătate. Deoarece nu dețin cunoștințe juridice, iar șoferul vinovat nu avea o poliță de asigurare obligatorie RCA, am considerat că nu pot obține daune morale și materiale. Am contactat echipa de avocați a domnului Varzaru Ion care mi-a comunicat că, în urma unui proces, am dreptul și pot obține aceste despăgubiri. Domnii avocați m-au ascultat cu atenție, mi-au lămurit toate aspectele în privința cărora nu dețineam informații și m-au consiliat în ceea ce privește aspectele litigioase ale cazului meu. Astfel, în urma unui proces civil, am obținut o sumă de bani cu titlu de daune morale, care îmi permite să mă preocup de redobândirea stării mele de sănătate și pe care o consider corectă. Mulțumesc echipei de avocați a domnului Varzaru Ion, care s-a preocupat de interesele mele cu mare atenție și profesionalism!

M.G.

Am fost victima unui accident rutier soldat cu vătămarea mea gravă. Am decis să încredințez cauza mea domnului avocat și echipei sale, întrucât nu beneficiez de cunoștințele necesare pentru a mă reprezenta singură în fața instanței de judecată. Această decizie mi-a adus în final o soluție favorabilă, întrucât abilitățile profesionale ale avocaților mei s-au concretizat în acordarea unei sume de bani satisfăcătoare.

P.G.

În urma unui accident rutier am rămas cu grave infirmități post-traumatice care și în prezent îmi afectează calitatea vieții. Am fost nevoită să apelez permanent la ajutorul fiului meu pentru că leziunile suferite mi-au confiscat puterea de a-mi purta singură de grijă. Durerile fizice resimțite pentru o lungă perioadă de timp, starea de neputință și umilințele parcurse ulterior accidentului mă marchează și în prezent. În aceste condiții, am semnat un contract de asistență juridică prin care i-am mandatat pe domnii avocați să se ocupe în numele meu de obținerea despăgubirilor morale și materiale ce mi se cuveneau. În urma unui proces civil condus cu grijă de avocații mei, instanța a stabilit o sumă de bani cu titlu de daune la care sunt îndreptățită. Astfel, am reușit șă recuperez sumele de bani cheltuite pentru redobândirea stării de sanatate și, distinct, o sumă pentru suferințele morale parcurse după accident. Le mulțumesc avocaților mei pentru profesionalismul de care au dat dovadă și pentru strategia procesuală pe care au adoptat-o și care, în final, a condus la obținerea unor despăgubiri juste!

FRANCISCA M. (PENSIONARĂ)

În urma accidentului rutier a cărui victimă sunt, am suferit vătămări ireversibile, iar soțul și nepotul meu au decedat. Existența mea a fost bulversată în totalitate, iar suferințele fizice au amplificat trauma profundă cauzată de decesul unor persoane atât de dragi mie. Cu ajutorul avocaților mei, am reușit să obțin daune morale atât pentru leziunile suportate de mine, cât și pentru durerea încercată prin pierderea unor oameni apropiați. Sumele de bani nu pot repara prejudiciul suferit în totalitate, însă constituie o alinare și îmi asigură resursele pentru a mă preocupa de redobândirea stării de sănătate precare.

Z.F.

L-am pierdut pe tatăl meu în urma unui accident rutier care i-a fost fatal. Acesta s-a stins din viață în condiții tragice, de mutilare trupească. Am aflat că șoferul vinovat nu deținea o asigurare RCA, condiții în care m-am temut că despăgubirile rezultând din șocul trăit de mine la vederea părintelui dezmembrat nu vor putea fi obținute. Am apelat la ajutorul domnilor avocați pentru a mă asista și reprezența pe parcursul procesului penal, întrucât nu dețin cunoștințe de specialitate și nu aș fi putut gestiona această situație de una singură. Pe parcursul litigiului s-au audiat martori, s-au administrat expertize și s-au purtat dezbateri în urma cărora trauma suportată de mine a fost evaluată printr-un echivalent bănesc. Sumele obținute nu vor putea niciodată să înlocuiască prezența tatălui meu sau să amelioreze durerea pe care încă o resimt, însă reprezintă pentru mine ajutorul pe care bunicul fetiței mele nu va mai putea să i-l asigure. Le mulțumesc domnilor avocați pentru ca s-au zbătut să obțină o despăgubire mult mai mare decât cea care mi-a fost propusă pe cale amiabilă. Mă bucur că am hotărât să apelez la un avocat specializat în despăgubiri morale și îndemn pe oricine aflat într-o situație asemănătoare să ceară ajutorul unui profesionist.

Andreea Lisa D.

Am fost victima unui accident rutier în timp ce mă deplasam în același autoturism cu șoferul vinovat de vătămarea mea corporală. Procesul de vindecare a leziunilor a fost unul îndelungat, care nici în prezent nu s-a finalizat, traumele rezultate din accident fiind evaluate de medicii legiști drept apte de a-mi pune viața în primejdie. După accident, toată viața mea a fost bulversată de gândul că nu îmi voi recăpăta starea de sănătate și am considerat că demararea unor proceduri de obținere a despăgubirilor nu putea fi susținută decât de un avocat specializat. Am luat legătura cu echipa av. Varzaru Ion care m-a asistat și reprezentat pe întreaga durată a procesului. Întrucât fapta șoferului vinovat a reprezentat o infracțiune, faza de urmărire penală s-a constituit într-un drum anevoios. În absența ajutorului avocaților mei, nu aș fi știut ce probe trebuie solicitate și care dovezi trebuie combătute. Cu toate că litigiul s-a desfășurat pe o perioadă lungă de timp, soluția pronunțată de instanța de judecată a fost una corectă. Astfel, cu sumele de bani obținute, pot avea acces la tratament recuperatoriu de specialitate, pe care altfel nu mi l-aș fi putut permite.

Andrei D. (Actor)

Am fost grav vătămată în urma unui accident rutier, cu toate că eu mă deplasam regulamentar și purtam centură de siguranță. Chiar și în aceste împrejurări, suferințele fizice resimțite după accidentare au fost deosebit de intense, iar activitatea mea profesională a fost afectată. Ajutorul oferit de echipa de avocați a domnului Varzaru a fost unul extrem de important. Avocații mei s-au implicat în soluționarea cauzei și au obținut pentru mine o soluție foarte mulțumitoare.

A.A.

Am fost victima unui accident auto în calitate de pieton, traversând regulamentar prin loc marcat. Primele concluzii ale organelor de ancheta au fost în sensul că vina îmi aparține mie, așa încat șansele să obțin despăgubiri morale și materiale ar fi fost suprimate. Am luat legătura cu domnii avocați care s-au zbătut pe întreg parcursul litigiului să obțină pentru mine despăgubirile ce mi se cuveneau. În final, procesul a fost câștigat și instanța de judecată a evaluat suferința mea printr-un cuantum bănesc pe care îl consider corect. Mulțumesc echipei domnului avocat, care permanent m-a informat cu privire la proces și care a facut tot posibilul pentru a obține despăgubirile la care sunt îndreptățită!

Liliana C.

Sunt victima unui accident ce s-a petrecut în timp ce mă aflam pe locul din dreapta al unui autoturism ce a fost izbit din plin de o mașină care se deplasa pe contrasens. Întrucât mai suferisem o accidentare anterioară, tija metalică, montată în urmă cu un an pentru consolidarea femurului, s-a deformat din pricina impactului. În aceste condiții, suferințele mele fizice și dezechilibrele psihice au devenit de neîndurat. Am decis să apelez la un avocat specializat în acest domeniu, pentru a-mi exercita dreptul la despăgubiri, deoarece starea ma patrimonială se degrada rapid, iar posibilitățile de a identifica un loc de muncă deveniseră practic inexistente. Astfel, am luat legătura cu dl. Avocat Varzaru Ion și echipa dumnealui de colaboratori, care au preluat în totalitate grijile mele legate de proces, care inițial a fost unul penal, iar apoi cererea de despăgubire a fost formulată pe cale civilă. Astfel, la 3 ani de la accidentare, am obținut o soluție favorabilă mie, care s-a concretizat într-un cuantum de despăgubire indestulător. Mulțumesc domnului Varzaru Ion, care mi-a apărat interesele cu ambiție și abilitate profesională desăvârșită!

Ionuț F.

Sunt victima unui accident de muncă soldat cu vătămarea mea gravă. Cu toate că, inițial, numărul de zile de îngrijiri medicale stabilit de medicii legiști a fost unul neconform cu realitatea suferințelor mele, în urma cererilor formulate de echipa de avocați ce m-a reprezentat, instanța a dispus administrarea unei noi probe cu expertiza medico-legală. În raport de această nouă evaluare, am obținut despăgubiri pentru zilele de îngrijiri medicale, dar și pentru prejudiciul suferit din punct de vedere emoțional și social, care a fost dovedit prin intermediul probei cu martori. Am fost extrem de mulțumit de strategia procesuală adoptată și stabilită împreună cu avocații mei, care m-au informat în permanență și mi-au oferit sprijin moral și țin să le mulțumesc pentru tot binele pe care mi l-au făcut.

Urmare a unui accident rutier suferit în calitate de pieton, am obținut un certificat medico-legal prin care leziunile mele au fost cuantificate printr-un număr de zile de îngrijiri medicale. Întrucât au fost acordate sub 90 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, am fost nevoită să promovez o acțiune civilă pentru obținerea daunelor morale și materiale. Pe întreg parcursul urmăririi penale, dar și în cursul litigiului civil, am fost reprezentată de o echipă determinată și consecventă, care s-a luptat pentru drepturile mele. Ulterior soluționării procesului, avocații mei m-au asistat și în etapa executării silite, astfel încât despăgubirile pentru zile de îngrijiri medicale mi-au parvenit într-un termen scurt. Mulțumesc pe această cale echipei av. Varzaru Ion pentru profesionalismul lor și recomand oricărei victime să apeleze la serviciile avocațiale deosebite acordate de aceștia!

Am suferit un accident în urma căruia vătămările mele au fost evaluate de medicii legiști ca necesitând 50 zile îngrijiri medicale. Inițial m-am adresat societății de asigurări ce a emis polița RCA pentru vehiculul condus de șoferul vinovat, însă nu am reușit să obțin o despăgubire care să acopere prejudiciul născut în urma suferinței fizice îndelungate ce mi-a fost provocată. În încercarea de a obține despăgubiri pentru zilele de îngrijiri medicale, am contactat echipa de avocați a cabinetului Varzaru Ion, care m-a îndrumat cu atenție și m-a reprezentat în fața instanței de judecată, obținând pentru mine un cuantum bănesc satisfăcător și just în raport de vătămările mele și de consecințele acestor traume.

Apelați-ne acum pentru o

Consultanță gratuită

Suntem aici pentru a răspunde întrebărilor dvs., pentru a vă ghida și pentru a vă oferi încredere în alegerile dvs. legale.