Împreună facem dreptate. Aveți încredere în noi. mail+40 788 55 00 57

Zile ingrijiri medicale

ZILE ÎNGRIJIRI MEDICALE

Experiența noastră în materia despăgubirilor, dezvoltată în cei peste 17 ani de practică, ne recomandă în raporturile cu clienții. Avem experienta in despăgubiri zile îngrijiri medicale.
Împreună cu echipa de avocați colaboratori, am participat la soluționarea a peste 150 de dosare având ca obiect obținerea despăgubirilor și am obținut pentru clienții noștri daune în valoare de peste 5 milioane de euro

despre zilele de îngrijiri medicale și ce trebuie să știți:

De asemenea, se ţine cont, între altele, şi de:

Un alt argument pentru care calculul numărului de zile de îngrijire medicală nu se rezumă la o simplă totalizare a zilelor în care s-a beneficiat efectiv de asistenţă medicală, este acela că nimeni nu poate fi obligat la tratament de specialitate, acesta urmând a se efectua cu acordul prealabil al victimei.

În ipoteza în care medicul legist stabileşte că a existat o aplicare defectuasă a tratamentului sau că terapia recomandată este în mod intenţionat lipsită de efecte (agravarea leziunilor producându-se în mod voit), acesta va face menţiunile necesare în documentul medico-legal.

Se vor contabiliza astfel aspectele care au determinat sporirea numărului de zile de ingrijire medicală şi se va proceda la o evaluare în abstract, avându-se în vedere situaţia iniţială a pacientului, aşa cum aceasta se conturează dacă împrejurările menţionate nu ar fi intervenit.

De altfel, numărul de zile de îngrijire medicală se raportează şi la consecinţele pe care traumatismul cauzat victimei le va implica în viitor.

Așadar, evaluarea medico-legală îşi propune să analizeze retrospectiv, pornind de la prejudiciul suferit, evoluţia medicală a traumatismului produs de evenimentul vătămător, iar un rol esenţial în această operaţiune îl ocupă documentele medicale existente care vin să confirme şi să susţină obiectivitatea concluziilor ştiinţifice.

    Numărul de zile de îngrijiri medicale acordat de medicii legiști prezintă importanță nu doar din perspectiva cuantificării daunelor, ci și în ceea ce privește calea pe care partea o poate alege pentru a obține realizarea drepturilor sale.
     Astfel, atunci când numărul de zile de îngrijiri medicale este mai mic de 90 de zile de ingrijiri medicale, victima poate promova o acțiune civilă pentru valoridicarea
pretențiilor la despăgubiri materiale și morale.
     În situația în care leziunile sunt evaluate ca necesitând mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, persoana vătămată se poate
constitui parte civilă în cadrul procesului penal, solicitând despăgubirile susmenționate instanței penale.
    Totodată, indiferent de numărul de zile de îngrijiri medicale acordat, atunci când partea vătămată a suferit o infirmitate/ un prejudiciu estetic grav şi permanent/ avortul/ punerea în primejdie a vieţii persoanei, litigiul va fi unul penal.

40 zile îngrijiri medicale. Evaluarea gravității leziunilor de către medicul legist la 40 zile îngrijiri medicale conferă victimei dreptul de a solicita daune materiale și morale, despăgubiri pentru pierderea unei șanse sau daune reprezentând diferențele de venituri pentru perioada în care viața profesională a fost afectată.

50 zile îngrijiri medicale. Chiar dacă persoana vătămată a formulat plângere penală, atunci când evaluarea medico-legală, în absența altor mențiuni, stabilește 50 zile îngrijiri medicale pentru vindecare, valorificarea drepturilor dvs. se poate realiza în cadrul unui proces civil.

60 zile îngrijiri medicale. Traumatismul evaluat astfel denotă, printre altele, faptul că vătămările suferite sunt unele grave. Acest număr de 60 zile îngrijiri medicale poate fi majorat în urma unei noi evaluări, ce trebuie încuviințată fie de către organele de urmărire penală, fie de către instanța de judecată.

70 zile îngrijiri medicale. Persoana vătămată are posibilitatea ca în primele 30 de zile de la producerea accidentului să solicite întocmirea unui certificat medico-legal, fără a fi nevoie de acordul entităților susmenționate.

80 zile îngrjiri medicale. Cuantumul daunelor morale stabilite fie de către societatea de asigurări, fie de către instanță se va raporta, printre altele, la numărul de zile de îngrijiri medicale acordat de mediciii legiști.

90 zile îngrijiri medicale. Evaluarea leziunilor de către medicul legist la 90 zile îngrijiri medicale oferă victimei posibilitatea de a obține daune morale pe calea unui litigiu civil, întrucât, atunci când accidentul nu a produs și alte consecințe, fapta șoferului vinovat nu constituie infracțiune. În absența celorlalte urmări prevăzute de Codul Penal, 91 zile îngrijiri medicale este numărul de zile necesar pentru ca fapta să întrunească elementele constitutive ale infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

100 zile îngrijiri medicale. Victima ale cărei vătămări au fost evaluate ca necesitând 100 zile îngrijiri medicale are posibilitatea de a obține despăgubiri materiale și morale atât printr-o cerere de constituire de parte civilă, formulată în cadrul procesului penal, cât și pe calea unei acțiuni separate, adresată instanței civile.

110 zile îngrijiri medicale. Traumatismele cuprinse într-o astfel de evaluare a medicilor legiști denotă existența unor urmări grave asupra sănătății persoanei, generate de accidentul rutier. Instanța de judecată, analizând particularitățile cauzei deduse judecății, va decide cu privire la cuantumul despăgubirilor solicitate de victimă.

120 zile îngrijiri medicale. Evaluarea suferințelor fizice născute în urma accidentului se realizează de către Institutul Național de Medicină Legală și Serviciile Județene de Medicină Legală și sunt cuprinse în conținutul fie al unui Certifical Medico-Legal (obținut la cerera victimei), fie al unui Raport de Expertiză Medico-Legală (întocmit la cererea organelor de urmărire penală sau a instanței de judecată).

130 zile îngrijiri medicale. Stabilirea numărului de zile de îngrijiri medicale se realizează pe baza unor bareme interne ale INML. Numărul de zile de îngrijiri medicale nu reprezintă zilele de concediu medical încuviințat sau zilele de spitalizare, nici numărul de zile de suferință fizică efectivă.

140 zile îngrijiri medicale. Numărul de zile de îngrijiri medicale va fi acordat în urma unei evaluări complexe, ce vizează atât posibilitățile de recuperare a stării de sănătate, bolile preexistente, vârsta pacientului, gravitatea și localizarea anatomică a leziunii, cât și alte criterii ce permit individualizarea vătămărilor.

150 zile îngrijiri medicale. În prezent, nu există niciun barem matematic care să îngrădească instanțele de judecată în decizia lor asupra cuantumului daunelor morale, prin raportare exclusivă la numărul de zile de îngrijiri medicale. Pe de altă parte, în situația unei cereri adresate în procedura amiabilă direct societății răspunzătoare, firmele de asigurări oferă sume modice, stabilite printr-un calcul aritmetic raportat strict la numărul de zile de îngrijiri medicale acordat victimei.

160 zile îngrijiri medicale. Instanțele de judecată decid în mod suveran și cu subiectivism, în raport de totalitatea consecințelor posttraumatice suportate de partea vătămată în urma accidentului suferit, dimensiunea daunelor morale. Astfel, magistratul, coroborând probele administrate și în raport de specificitatea fiecărui caz, stabilește despăgubirile reprezentând daune morale.

170 zile îngrijiri medicale. Spre deosebire de societățile de asigurări investite cu soluționarea unei cereri de despăgubire, instanța de judecată poate dispune administrarea probei cu martori, prin intermediul căreia se urmărește dovedirea suferințelor încercate de victimă prin accident și modul în care viața acesteia a fost bulversată.

180 zile îngrijiri medicale. Instanța de judecată dispune de posibilitatea de a încuviința efectuarea unui nou raport de expertiză medico-legală, atunci când există indicii că vindecarea leziunilor s-a efectuat în mod vicios, sau că procesul de vindecare survine mai lent decât au estimat medicii anterior.

190 zile îngrijiri medicale. În urma unei reevaluări medico-legale, medicii legiști pot menține sau pot majora numărul de zile de îngrijiri medicale acordat inițial și, de asemenea, pot constata existența unora dintre consecințele prevăzute de Codul Penal. Aceste criterii vor fi avute în vedere de instanța de judecată în stabilirea daunelor morale.

Sunați acum la
0788 550 057 pentru Consultanță Gratuită!

Programează consultatie telefonică gratuită:

  Clientii nostri beneficiaza de:

  Vom solicita în numele și pentru clienții noștri:

  Ce spun cliEntii nostri:

  Am suferit un accident în urma căruia vătămările mele au fost evaluate de medicii legiști ca necesitând 50 zile îngrijiri medicale.
  Inițial m-am adresat societății de asigurări ce a emis polița RCA pentru vehiculul condus de șoferul vinovat, însă nu am reușit să obțin o despăgubire care să acopere prejudiciul născut în urma suferinței fizice îndelungate ce mi-a fost provocată.
  În încercarea de a obține despăgubiri pentru zilele de îngrijiri medicale, am contactat echipa de avocați a cabinetului Varzaru Ion, care m-a îndrumat cu atenție și m-a reprezentat în fața instanței de judecată, obținând pentru mine un cuantum bănesc satisfăcător și just în raport de vătămările mele și de consecințele acestor traume.

  Urmare a unui accident rutier suferit în calitate de pieton, am obținut un certificat medico-legal prin care leziunile mele au fost cuantificate printr-un număr de zile de îngrijiri medicale.
  Întrucât au fost acordate sub 90 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, am fost nevoită să promovez o acțiune civilă pentru obținerea daunelor morale și materiale.
  Pe întreg parcursul urmăririi penale, dar și în cursul litigiului civil, am fost reprezentată de o echipă determinată și consecventă, care s-a luptat pentru drepturile mele.
  Ulterior soluționării procesului, avocații mei m-au asistat și în etapa executării silite, astfel încât despăgubirile pentru zile de îngrijiri medicale mi-au parvenit într-un termen scurt.
  Mulțumesc pe această cale echipei av. Varzaru Ion pentru profesionalismul lor și recomand oricărei victime să apeleze la serviciile avocațiale deosebite acordate de aceștia!

  Sunt victima unui accident de muncă soldat cu vătămarea mea gravă.
  Cu toate că, inițial, numărul de zile de îngrijiri medicale stabilit de medicii legiști a fost unul neconform cu realitatea suferințelor mele, în urma cererilor formulate de echipa de avocați ce m-a reprezentat, instanța a dispus administrarea unei noi probe cu expertiza medico-legală.
  În raport de această nouă evaluare, am obținut despăgubiri pentru zilele de îngrijiri medicale, dar și pentru prejudiciul suferit din punct de vedere emoțional și social, care a fost dovedit prin intermediul probei cu martori.
  Am fost extrem de mulțumit de strategia procesuală adoptată și stabilită împreună cu avocații mei, care m-au informat în permanență și mi-au oferit sprijin moral și țin să le mulțumesc pentru tot binele pe care mi l-au făcut.

  Programează consultatie telefonică gratuită:

   Call Now Button