Zile ingrijiri medicale

ZILE ÎNGRIJIRI MEDICALE

despre zilele de îngrijiri medicAle și ce trebuie să știți:

  • Noțiunea de „zile de îngrijiri medicale” reprezintă o noțiune abstractă prin care medicul legist cuantifică gravitatea leziunilor suferite de dumneavoastră
  • Numărul zilelor de îngrijiri medicale nu se suprapune cu durata vindecării anatomice a leziunilor, cu zilele de spitalizare, sau cu durata zilelor de concediu medical
  • Severitatea leziunilor posttraumatice, exprimată de medicul legist prin acordarea unui număr de zile de îngrijiri medicale, se raportează, între altele, la: durata tratamentului în regim de spitalizare, trăsăturile clinico-evolutive ale afecțiunii, tipologia leziunii și localizarea acesteia, antecedentele medicale ale victimei, terapia aplicată, etc.
  • Numărul de zile de îngrijiri medicale este calculat și în raport de baremele medico-legale care stabilesc durata medie a îngrijirilor medicale necesare fiecărei afecțiuni. Aceste bareme reprezintă un îndrumar cu caracter orientativ pentru cei ce evaluează aspectele susmenționate
  • Cu toate că societățile de asigurări, atunci când formulează oferte de despăgubire, se raportează strict la numărul de zile de îngrijiri medicale, instanța de judecată nu poate fi obligată să aplice aceeași metodă de cuantificare a prejudiciului, fiind suverană în aprecierea dimensiunii despăgubirilor cuvenite victimelor de accident

Sunați acum la
0788 550 057 pentru Consultanță Gratuită!

De asemenea, se ţine cont, între altele, şi de:
  • Tipologia leziunii, localizarea şi dimensiunea acesteia
  • Terapia aplicată, aceasta putând fi chirurgicală, recuperatorie sau medicamentoasă
  • Modul de tratare - prin internare în unitatea spitalicească sau în regim ambulatoriu
  • Antecedentele medicale ale victimei, vârsta, bolile preexistente sau alte caracteristici particulare

Un alt argument pentru care calculul numărului de zile de îngrijire medicală nu se rezumă la o simplă totalizare a zilelor în care s-a beneficiat efectiv de asistenţă medicală, este acela că nimeni nu poate fi obligat la tratament de specialitate, acesta urmând a se efectua cu acordul prealabil al victimei.

În ipoteza în care medicul legist stabileşte că a existat o aplicare defectuasă a tratamentului sau că terapia recomandată este în mod intenţionat lipsită de efecte (agravarea leziunilor producându-se în mod voit), acesta va face menţiunile necesare în documentul medico-legal.

Se vor contabiliza astfel aspectele care au determinat sporirea numărului de zile de ingrijire medicală şi se va proceda la o evaluare în abstract, avându-se în vedere situaţia iniţială a pacientului, aşa cum aceasta se conturează dacă împrejurările menţionate nu ar fi intervenit.

De altfel, numărul de zile de îngrijire medicală se raportează şi la consecinţele pe care traumatismul cauzat victimei le va implica în viitor.

Așadar, evaluarea medico-legală îşi propune să analizeze retrospectiv, pornind de la prejudiciul suferit, evoluţia medicală a traumatismului produs de evenimentul vătămător, iar un rol esenţial în această operaţiune îl ocupă documentele medicale existente care vin să confirme şi să susţină obiectivitatea concluziilor ştiinţifice.

Aveți încredere în noi. Împreună facem dreptate.

mail+40 788 55 00 57

X