Moșteniri

Moșteniri

Succesiunea reprezintă modalitate de transmitere a patrimoniului unei persoane decedate către moștenitorii săi legali sau testamentari.

  • În situația în care între dumneavoastră și ceilalți moștenitori există contrarietate de opinii cu privire la împărțirea bunurilor, vă vom asista în inițierea, pe cale amiabilă, a unei proceduri de partajare a masei succesorale
  • Atunci când între dumneavoastră și ceilalți moștenitori nu poate interveni un acord cu privire la împărțirea bunurilor, vă vom asista și reprezenta în fața instanțelor judecătoreșt pentru obținerea unei soluții satisfăcătoare în raport de interesele dumneavoastră
  • De altfel, oferim consultanță și vă putem asista în litigii referitoare și la alte probleme întâmpinate de dumneavoastră urmare a deschiderii unei moșteniri

Aveți încredere în noi. Împreună facem dreptate.

mail+40 788 55 00 57

X