Întrebări frecvente

Ne dorim să vă oferim toate informațiile de care aveți nevoie pentru a vă simți încrezători în alegerile legale pe care le faceți. Aici veți găsi răspunsuri la cele mai comune întrebări pe care clienții noștri ni le pun.

Am fost victima unui accident auto pe trecerea de pietoni. Ce trebuie să fac?

În primul rând, ar fi bine să formulați o plângere penală, solicitând ca persoana vinovată de producerea accidentului să fie trasă la răspundere. Ulterior, organul de cercetare va emite o adresă către Institutul de Medicină Legală solicitând să se stabilească dacă v-a fost sau nu pusă în primejdie viața, dacă ați suferit o infirmitate, câte zile de îngrijiri medicale au fost necesare, dacă ați suferit un prejudiciu estetic grav și permanent, și dacă v-a fost afectată temporar/permanent, total/parțial capacitatea de muncă. După realizarea raportului de expertiză medico-legală, în situația în care au fost necesare mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale, dacă viața v-a fost pusă în pericol sau dacă se constată că ați suferit o infirmitate sau un prejudiciu estetic grav și permanent, organul de cercetare penală va continua cercetările, urmând să stabilească cine se face vinovat de producerea accidentului.

Dumneavoastră vă puteți constitui parte civilă în cadrul procesului penal.

Am suferit un accident auto în urma căruia am avut 70 de zile de îngrijiri medical, iar Poliția a închis dosarul. Ce pot face în continuare?

Chiar dacă cauza a fost clasată având în vedere prevederile Noului Cod Penal :

”Art. 194 Vătămarea corporală
(1) Fapta prevăzută în art. 193, care a cauzat vreuna dintre următoarele consecinţe:
a) o infirmitate;
b) leziuni traumatice sau afectarea sănătăţii unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale;
c) un prejudiciu estetic grav şi permanent;
d) avortul;
e) punerea în primejdie a vieţii persoanei, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Când fapta a fost săvârşită în scopul producerii uneia dintre consecinţele prevăzute în alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. c), pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani. (3) Tentativa la infracţiunea prevăzută în alin. (2) se pedepseşte.”

Dumneavoastră vă puteți valorifica drepturile pe calea unei acțiuni civile separate, formulate împotriva asigurătorului de răspundere civilă care a emis polița RCA pentru autovehiculul ce se face vinovat de producerea accidentului.

Am fost victima unui accident auto, dar nu am formulat în termen legal plângere penală și nici nu a fost eliberat un certificat medico-legal. Mai pot obține despăgubiri?

Și în cazul dumneavoastră, se pot obține despăgubiri pe calea unei acțiuni civile separate, formulată împotriva asigurătorului de răspundere civilă care a emis polița RCA pentru autovehiculul care se face vinovat de producerea accidentului. În cadrul procesului civil, puteți solicita Instanței emiterea unei adrese către Institutul de Medicină Legală solicitând să se stabilească dacă v-a fost sau nu pusă în primejdie viața, dacă ați suferit o infirmitate, câte zile de îngrijiri medicale au fost necesare, dacă ați suferit un prejudiciu estetic grav și permanent, și dacă v-a fost afectată temporar/permanent, total/parțial capacitatea de muncă. În cazul în care nu este clar cui aparține vinovăția în producerea accidentului, inclusiv Instanța Civilă poate să dispună efectuarea unei expertize tehnice auto care să stabilească cui aparține vinovăția în producerea accidentului.

Sunt victima unui accident. Ce pot să obțin ca despăgubiri?

Daunele ce pot fi obținute se împart în daune materiale și daune morale. Cu privire la daunele materiale, ceea ce este important de ştiut este faptul că acestea pot fi acordate numai în măsura dovedirii lor.

Daune materiale sunt sumele cheltuite de victimele accidentelor rutiere sau de moştenitorii acestora, în situaţia în care victimele accidentelor decedează, ca urmare a accidentului.

Dauna materială poate consta de asemenea în beneficiul sau câştigul pe care victima accidentului nu l-a mai putut realiza. Aceste sume vor fi acordate de instanţa de judecată în măsura dovedirii lor cu înscrisuri şi nu numai. La daune materiale vor fi îndreptăţite părţile vătămate sau moştenitorii acestora care vor reuşi să probeze în mod eficient, şi cât mai complet, cheltuielile efectuate sau beneficiile/câştigurile nerealizate.

Deși, fără voia dumneavoastră, ați ajuns să fiți o victimă de accident rutier sau victimă de accident auto, este important să știți că pe lângă dreptul de a recupera sumele cheltuite, aveți şi dreptul de a obţine o reparaţie morală a suferinţei dumneavoastră.

După cum s-a reţinut în practica judiciară, „prejudiciul moral constând în suferinţe de ordin psihic” justifică acordarea unor compensaţii materiale pentru victima unui accident. Pentru fiecare victimă, accidentul este evenimentul din existenţa lor ce a schimbat uneori ireversibil condiţiile de viaţă şi calitatea vieţii lor.

Dacă într-un accident a decedat fratele unei persoane, acesta poate obține despăgubiri în condițiile în care solicită despăgubiri și copiii celui decedat?

Conform prevederilor art. 1391 N.C.P.C.:
”Repararea prejudiciului nepatrimonial
(1) În caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii, poate fi acordată şi o despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială.
(2) Instanţa judecătorească va putea, de asemenea, să acorde despăgubiri ascendenţilor, descendenţilor, fraţilor, surorilor şi soţului, pentru durerea încercată prin moartea victimei, precum şi oricărei alte persoane care, la rândul ei, ar putea dovedi existenţa unui asemenea prejudiciu.
(3) Dreptul la despăgubire pentru atingerile aduse drepturilor inerente personalităţii oricărui subiect de drept va putea fi cedat numai în cazul când a fost stabilit printr-o tranzacţie sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
(4) Dreptul la despăgubire, recunoscut potrivit dispoziţiilor prezentului articol, nu trece la moştenitori. Aceştia îl pot însă exercita, dacă acţiunea a fost pornită de defunct.
(5) Dispoziţiile art. 253-256 rămân aplicabile.”

Atât copiii, cât și fratele celui decedat, pot solicita despăgubiri.

Am fost victima unui accident auto în urma căruia medicul legist a stabilit că sunt necesare 10 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, însă eu am petrecut o perioadă de 3 săptămâni internat în spital. Este posibil ca aprecierea cadrelor medicale să fie eronată?

Înainte de a lua în calcul o eventuală eroare, trebuie să aveți în vedere faptul că între conceptul de zile de ingrijiri medicale și perioada de timp petrecută efectiv în regim de spitalizare nu există echivalență.

Numărul de zile de îngrijiri medicale necesare pentru vindecare, așa cum apare el consemnat în certificatul sau raportul de expertiză medico-legală, este un număr abstract, în evaluarea căruia se ține cont de factori multipli, cum ar fi: durata tratamentului în regim de spitalizare, gravitatea leziunilor suferite, dar și trăsăturile clinico-evolutive ale afecțiunii. Numărul de zile de ingrijiri medicale nu se rezumă, așadar, la un simplu calcul aritmetic, iar gravitatea leziunilor post-traumatice suferite de dumneavoastră este cuantificată în acord cu baremele medico-legale, care stabilesc durata medie a îngrijirilor medicale necesare fiecărei afecțiuni.

Independent de culpa mea, am fost grav vătămat în urma unui accident rutier. Întrucât, așa cum am înțeles, medicul legist din cadrul INML a stabilit un număr de 70 de zile de îngrijiri medicale, nu poate fi vorba despre existența unei infracțiuni. Pot obține, în aceste condiții, despăgubiri?

Cu toate că legea penală condiționează existența infracțiunii de vătămare corporală din culpă, printre altele, în raport cu numărul de zile de îngrijiri medicale, drepturile dumneavoastră pot fi valorificate pe calea unei acțiuni separate în cadrul unei instanțe civile, care urmează să aprecieze cuantumul daunelor morale și materiale ce vi se cuvin.

În cuprinsul certificatului medico-legal apare consemnat un număr de 40 de zile de îngrijiri medicale, dar și faptul că am rămas cu o infirmitate permanentă. În această ipoteză, fapta va reprezenta o infracțiune doar dacă îmi vor fi acordate mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale?

Codul Penal stabilește condiții alternative, iar nu cumulative pentru a determina dacă fapta constituie sau nu infracțiune, astfel:

„Art. 194 Vătămarea corporală
(1) Fapta prevăzută în art. 193, care a cauzat vreuna dintre următoarele consecinţe:
a) o infirmitate;
b) leziuni traumatice sau afectarea sănătăţii unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale;
c) un prejudiciu estetic grav şi permanent;
d) avortul;

e) punerea în primejdie a vieţii persoanei”.

Ce despăgubiri pot primi la 30 de zile îngrijiri medicale stabilite de IML?

Nimeni nu poate anticipa dimensiunea despăgubirilor ce urmează a fi acorate de instanța de judecată, aceasta fiind suverană în aprecierea cuantumului reparatoriu la care victimele accidentelor sunt îndreptățite.

Întrucât, în prezent, nu există un barem aplicabil la nivel național care să stabilească limitele de despăgubire morală pentru fiecare categorie de vătămări, instanța hotărăște analizând particularitățile fiecărei spețe, raportându-se la suferințele fizice și traumele emoționale suferite de fiecare individ în parte.
Cu privire la daunele materiale, acestea sunt acordate în măsura în care pot fi dovedite prin înscrisuri.

Ce despăgubiri pot primi la 45 de zile de îngrijiri medicale stabilite de IML?

Nimeni nu poate anticipa dimensiunea despăgubirilor ce urmează a fi acorate de instanța de judecată, aceasta fiind suverană în aprecierea cuantumului reparatoriu la care victimele accidentelor sunt îndreptățite.

Întrucât, în prezent, nu există un barem aplicabil la nivel național care să stabilească limitele de despăgubire morală pentru fiecare categorie de vătămări, instanța hotărăște analizând particularitățile fiecărei spețe, raportându-se la suferințele fizice si traumele emoționale suferite de fiecare individ în parte. Cu privire la daunele materiale, acestea sunt acordate în măsura în care pot fi dovedite prin înscrisuri.

La câte zile de îngrijiri medicale se face dosar penal?

În împrejurarea unui accident auto, deci a unei fapte neintenționate, dispozițiile art. 194 Cod Penal stabilesc necesitatea existenței unui număr de peste 90 de zile de îngrijiri medicale pentru ca fapta să constituie infracțiune.

De asemenea, indiferent de numărul de zile medicale necesare vindecării, fapta va reprezenta infracțiune atunci când are drept urmare o infirmitate, un prejudiciu estetic grav şi permanent, avortul sau punerea în primejdie a vieţii persoanei.

Ce daune pot primi victimele accidentelor rutiere?

Daune morale accidente rutiere reprezintă sumele de bani pe care partea vătămată este îndreptățită să le primească în urma unui accident. Cuantumul acestor sume de bani este stabilit de instanța de judecată în funcție de o multitudine de factori și prin raportare la probele administrate în cauză.

Pot primi daune morale dacă am fost victima unui accident?

Partea vătămată are dreptul să solicite și să obțină acordarea unor daune morale victime, care să acopere prejudiciul încercat prin accidentul suferit.

Care este rolul avocatului în obținerea despăgubirilor materiale și morale?

Un avocat daune morale vă va acorda asistență juridică și vă va reprezenta pe tot parcursul litigiului având ca obiect obținerea despăgubirilor. Colaborarea
cu un avocat daune morale vă asigură stabilirea unei strategii procesuale de succes, îndrumare și ajutor în soluționarea problemelor cauzate de accident.

Ce pot face dacă am fost victima unui accident?

Dacă ați devenit o victimă accident, este important să vă cunoașteți drepturile. Puteți obține daune morale și materiale, sume de bani care să asigure echivalentul venitului nerealizat sau al șansei pierdute din pricina accidentului. De asemenea, dacă urmările accidentului vă împiedică să desfășurați activitățile cotidiene astfel cum o făceați în trecut, aveți posiblitatea de a solicita și de a obține o prestație periodică din partea persoanei chemate să repare prejudiciul.

În urma unui accident rutier, tatăl meu a decedat. Ce pot face?

Urmare a unei astfel de împrejurări, atât dvs. cât și celelalte rude/persoane care pot demonsta o legătură de afecțiune, puteți obține daune morale și materiale. Accident deces reprezintă pentru persoanele rămase în viață o povară imensă. Cu toate că sumele de bani nu pot alina suferința cauzată apropiaților defunctului, acestea pot reprezenta o minimă satisfacție și alinare a suferințelor dvs.

Am fost victima unui accident în calitate de pieton. Pot obține despăgubiri?

Daune morale pieton sunt sumele de bani ce trebuie să repare prejudiciul suferit de dvs. Durerea fizică, intensitatea și urmările leziunilor, suferința psihică și emoțională și modificarea vieții sociale sunt elemente ce urmează a fi analizate de instanța de judecată, în eventualitatea în care decideți demararea unui litigiu pentru obținerea despăgubirilor.

Care este rolul unui avocat accidente rutiere?

Un avocat accidente rutiere vă va reprezenta în relațiile cu organele penale și/sau în fața instanțelor de judecată pentru obținerea unor despăgubiri morale, urmare a suferințelor pricinuite dvs. prin accidentare, stabilind cea mai bună strategie procesuală care să conducă la acordarea unor daune într-un cuantum satisfăcător.

Cum se pot obține despăgubiri pentru accidente rutiere?

Despăgubirile pot fi obținute pe cale amiabilă sau urmare a unui litigiu soluționat de instanța de judecată.

De regulă, sumele acordate de societățile de asigurare sunt într-un cuantum modic și se evaluează în raport de numărul de zile de îngrijiri medicale stabilit de medicul legist. Cu toate că un proces va dura o perioadă mai lungă de timp, magistratul va aprecia, în raport de probatoriul administrat (martori, planșe foto, documente medicale, expertize, etc.), dimensiunea reală a suferințelor dvs, stabilind suma de bani la care sunteți îndreptățit cu titlu de daune morale.

 

Ce reprezintă daunele morale?

Daunele morale reprezintă echivalentul bănesc pentru prejudiciul nepatrimonial suferit de dvs. urmare a accidentării (prețul suferinței).Criteriile de apreciere a daunelor morale au în vedere leziunile fizice, numărul de zile de îngrijiri medicale, modul în care victima a perceput suferința, traumele psihice și modul în care viața socială a persoanei vătămate a fost impactată, etc. Astfel, printr-o raportare subiectivă la specificitatea speței, instanța de judecată evaluează dimensiunea daunelor morale.

Cine poate obține desspăgubiri accidente?

Despăgubiri urmare a unui accident rutier pot obține victimele, dar și persoanele ce pot dovedi o legătură de afecțiune cu victima decedată în urma accidentului.

contactează-ne

Spuneți-ne cum vă putem ajuta pe dvs. sau afacerea dvs