Despăgubiri pieton

Despăgubiri pieton

În întreaga lume, din totalul deceselor şi al rănirilor cu caracter violent, accidentele auto constituie izvorul vătămărilor în peste 30% din cazuri.
Este incontestabil gradul de periculozitate a accidentelor de circulaţie şi deci gradul sporit de probabilitate a producerii riscurilor de vătămare corporală şi deces.
Dacă doriți obținerea de despăgubiri pieton, noi vă putem ajuta!

1. Cererile adresate direct persoanei chemate să repare prejudiciul
Partea interesată se poate adresa societății de asigurare ce a emis polița de asigurare obligatorie pentru răspunderea civilă auto (RCA) a autoturismului condus de șoferul vinovat.
În împrejurarea în care vehiculul condus de cel vinovat nu deținea, la data producerii accidentului, o poliță valabilă, Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, ca organ chemat să ofere o garanție victimelor de accidente pe trecere de pietoni, este entitatea care va primi cererea.
Avantajele promovării unei solicitări de despăgubire adresată direct persoanei ce răspunde de dezdăunare este reprezentat de celeritatea cu care aceasta va fi soluționată, prin raportare la procedurile contradictorii desfășurate în fața instanței de judecată.
Cu toate acestea, cuantumul pentru daune pietoni, despăgubiri accidente pe trecere de pietoni pe care societățile de asigurare îl pot acorda este unul fix, modic.
Totodată, întrucât în fața societăților de asigurare nu poate fi administrată proba testimonială, cuantumul acestor despăgubiri pieton nu poate fi integral valorificat.
De altfel, acordarea daunelor materiale de către societățile chemate să răspundă prin stabilirea de despăgubiri accidente pe trecere de pietoni se va efectua strict în limita înscrisurilor justificative (bonuri, chitanțe).
Mai mult decât atât, asigurătorii vor putea să afirme că victima acestor accidente pe trecere de pietoni deține o parte din culpă în producerea accidentului, așa încât daunele vor fi stabilite proporțional cu gradul de vinovăție al fiecărei părți implicate.
Concluziile societății de asigurare cu privire la culpă nu pot fi combătute prin administrarea unui raport de expertiză întocmit de un expert neutru desemnat de o altă parte , această posibilitate existând însă în cadrul unui proces, unde magistratul numește un expert oficial autorizat. De asemenea părțile pot numi un expert consilier, pe care instanța îl poate încuviința, iar acesta, având aceleași drepturi și obligații ca expertul oficial, va participa la întocmirea raportului de expertiză.

2. Acordarea de daune pietoni în cadul unui litigiu penal
Atunci când leziunile victimei au fost evaluate ca necesitând un număr mai mare de 90 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, fapta șoferului vinovat întrunește condițiile de existență ale infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
În aceste împrejurări, sumele reprezentând despăgubiri accidente pe trecere de pietoni pot fi valorificate în cadrul procesului penal, printr-o cerere de constituire de parte civilă.
Totodată, chiar dacă evaluarea medicală nu constată existența unui număr mai mare de 90 de zile de îngrijiri medicale, însă au fost produse una dintre urmările prevăzute de art. 194 Cod Penal (o infirmitate,un prejudiciu estetic grav și permanent, avortul) , fapta va fi calificată drept infracțiune .
Evaluarea medico-legală a leziunilor se poate efectua fie printr-un certificat medico-legal, fie printr-un raport de expertiză medico-legală.
Certificatul medico-legal reprezintă înscrisul prin care medicul legist evaluează gravitatea leziunilor suferite în urma accidentului.
Acesta se întocmește la cererea persoanei vătămate, în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului lezionar.
După trecerea celor 30 de zile, efectuarea unui raport de expertiză medico-legală poate fi dispusă doar prin ordonanță emisă de organele de urmărire penală, sau prin ordinul instanței de judecată.

Dispozițiile art. 189 Cod Procedură Penală dispun astfel:
„(1) Examinarea medico-legală a persoanei în vederea constatării urmelor și a consecințelor unei infracțiuni se efectuează conform legii speciale.
(2) Medicul legist care a efectuat examinarea medico-legală întocmește un certificat medico-legal sau, după caz, un raport de expertiză.
(3) Constatarea leziunilor traumatice este efectuată, de regulă, printr-o examinare fizică a persoanei vătămate. În cazul în care nu este posibilă sau necesară examinarea fizică, expertiza este efectuată în baza documentației medicale puse la dispoziția expertului.
(4) Raportul de expertiză sau certificatul medico-legal trebuie să cuprindă: descrierea leziunilor traumatice, precum și opinia expertului cu privire la natura și gravitatea leziunilor, mecanismul și data producerii acestora, urmările pe care acestea le-au produs”.

Astfel, atunci când se formulează obiectivele la care expertiza medico-legală vine să răspundă, aceasta poate consemna și aspecte precum: numărul de zile de îngrijiri medicale necesare vindecării, dacă vătămarea a produs o infirmitate, un prejudiciu estetic grav și permanent, a pus în primejdie viața persoanei ori a provocat avortul.
În împrejurarea în care medicul legist apreciază ca fiind necesar, va dispune emiterea unor trimiteri medicale pentru investigații suplimentare de specialitate.

Ulterior, înscrisurile medicale întocmite în urma consultului vor fi analizate și menșionate în cuprinsul raportului de expertiză medico-legală.
Evaluarea medico-legală va ține seama, între altele, şi de :
– tipologia leziunii, localizarea şi dimensiunea acesteia;
– terapia aplicată, aceasta putând fi chirurgicală, recuperatorie sau medicamentoasă;
– modul de tratare – prin internare în unitatea spitalicească sau în regim ambulatoriu;
– antecedentele medicale ale victimei, vârsta, bolile preexistente sau alte caracteristici particulare;
– baremele medico-legale care stabilesc durata medie a îngrijirilor medicale necesare fiecărei afecţiuni; acestea sunt nişte unelte de lucru cu caracter orientativ menite a constitui un îndrumar pentru cei ce evaluează aspectele menţionate.

Evaluarea medico-legală îşi propune să analizeze retrospectiv, pornind de la prejudiciul suferit, evoluţia medicală a traumatismului produs de evenimentul vătămător.

Pentru a obține daune pietoni, victimele pot formula o cerere de constituire de parte civilă prin care solicită sumele reprezentate de daune materiale și daune morale.

Prejudiciul poate fi probat prin înscrisuri și prin administrarea probei testimoniale, prin intermediul căreia magistratul, urmare a declarației martorului, își formează propria convingere cu privire la gradul de suferință încercat de victima accidentului rutier.
Totodată, întrucât cererea de constituire de parte civilă reprezintă latura civilă a cauzei, judecată în cadrul procesului penal, aceasta se supune legii civile.

Pentru acest motiv, amintim dispozițiile art. 309 alin. (4) Cod Procedură Civilă, care statuează astfel: „De asemenea, este inadmisibilă proba cu martori dacă pentru dovedirea unui act juridic legea cere forma scrisă, în afară de cazurile în care:

1. partea s-a aflat în imposibilitate materială sau morală de a-şi întocmi un înscris pentru dovedirea actului juridic;
2. există un început de dovadă scrisă, potrivit prevederilor art. 310;
3. partea a pierdut înscrisul doveditor din pricina unui caz fortuit sau de forţă majoră;
4. părţile convin, fie şi tacit, să folosească această probă, însă numai privitor la drepturile de care ele pot să dispună”;

În aceste împrejurări, chiar și daunele materiale solicitate cu titlu de despăgubiri accidente pe trecere de pietoni pot fi, în condițiile susmenționate, dovedite prin depoziția martorului.

Ulterior administrării probatoriului, instanța de judecată stabilește întinderea prejudiciului și procedează la cuantificarea daunelor morale.
În prezent, la nivel legislativ și de principiu, nu există criterii obiective, abstracte, respectiv, acele criterii precise, cuantificabile, de stabilire a despăgubirilor bănești pentru repararea prejudiciilor morale, astfel încât instanțele se ghidează după criterii subiective, variabile de la caz la caz.
În privința criteriilor de stabilire a despăgubirilor reprezentând daunele morale, instanța supremă a fost constantă în a decide că acestea se stabilesc prin apreciere, în raport de consecințele negative suferite de cel în cauză pe plan fizic și psihic, de importanța valorilor lezate, de măsura în care aceste valori au fost lezate, de intensitatea cu care au fost percepute suferințele, precum și de măsura în care a fost afectată viața familială, profesională și socială.

Întrucât nu există niciun instrument pentru comensurarea gradului de suferință încercat prin accidentul rutier, magistratul este chemat să stabilească dimensiunea despăgubirilor conform propriilor convingeri, formate în urma administrării probatoriului și în raport de specificitatea fiecărei spețe.

Spre deosebire de societățile de asigurări, magistratul stabilește cuantumul de daune pieton în mod eminamente subiectiv.

3. Acordarea de despăgubiri pieton în cadul unui proces civil
Victimele accidentelor rutiere au posibilitatea, chiar și atunci când există un litigiu penal, de a formula o acțiune civilă distinctă, adresată unei instanțe civile.

În mod obligatoriu, în cadrul dosarului civil, autorul faptei va fi citat în calitate de intervenient forțat, însă societatea de asigurări poartă răspunderea civilă pentru acordarea despăgubirilor.

În cadrul procedurii contencioase pot fi administrate aceleași probe ca cele expuse mai sus, având, de asemenea, scopul de a forma convingerea magistratului cu privire la dimensiunea suferințelor încercate în urma accidentului.
Totodată, părțile pot solicita administrarea unei expertize tehnice specialitatea auto pentru a stabili culpa fiecărei părți în producerea accidentului rutier.

Astfel cum am precizat, atât partea reclamantă cât și partea pârâtă ( dar și celelalte părți în proces) pot solicita instanței de judecată să încuviințeze participarea unui expert consilier la întocmirea raportului de expertiză.
În împrejurarea în care se constată că și victima a deținut o parte din vinovăție, cuantumul despăgubirilor va fi stabilit de magistrat și în raport de acest aspect.

Cu toate acestea, chiar dacă victima, prin acțiunile sau inacțiune sale a contribuit la producerea accidentului sau la producerea efectelor acestora, dreptul de a obține despăgubiri accidente pe trecere de pietoni nu este înlăturat.

Cu toate că valorificarea drepturilor reprezentând daune pietoni se desfășoară într-un interval mai lung de timp atunci când cauza este supusă atenției unei instanțe de judecată, avantajele alegerii procedurii contradictorii sunt superioare formulării unei simple cereri de despăgubire adresate asiguratorului.

Instanța de judecată este abilitată să încuviințeze administrarea probatoriului solicitat de parte și în absența căruia societățile de asigurare oferă sume fixe, extrem de modice, care nu acoperă în mod real prejudiciul încercat de victimă

500.000 euro daune morale pentru despăgubiri pieton.

Cabinetul nostru de avocatură este specializat în obținerea de despăgubiri accidente pe trecere de pietoni, având o practică îndelungată în acest domeniu.

De-a lungul anilor, ne-am confruntat cu situații similare celei pe care o parcurgeți și am luptat pentru valorificarea drepturilor victimelor.
Nicio sumă de bani nu poate alina durerea și suferința născute în urma unui accident rutier, însă acordarea unei sume pur simbolice se constituie într-o lezare a drepturilor dumneavoastră.
Suferința morală a victimelor se identifică astfel cu neputința lor de a avea o viață de familie normală care de altfel este protejată și încurajată de lege și de tradiție.

Prin obținerea unei soluții favorabile de despăgubiri accidente pe trecere de pietoni, suferința dumneavoastră poate fi mai ușor de îndurat.
În practică, instanțele de judecată au acordat despăgubiri de până la 500.000 euro pentru suferința pietonilor vătămați în urma accidentelor rutiere.

În împrejurarea în care ați fost victima unui accident și urmăriți să obțineți despăgubiri accidente rutiere pe trecere de pietoni, cabinetul nostru vă oferă ajutor și îndrumare în cadrul inițiativelor dvs. de obținere a sumelor ce vi se cuvin din punct de vedere legal.
Demersurile în justiție pentru obținerea de daune pieton alături de toate grijile dvs. generate de procedurile contencioase, vor fi preluate de echipa noastră de colaboratori cu experiență în acest domeniu.

În cazul unor despăgubiri accidente pe trecere de pietoni, victimele accidentelor rutiere nu apelează de cele mai multe ori la ajutorul unui profesionist fără să fie conştiente că în acest fel ajung să nu îşi exploateze pe deplin drepturile.
O consultanţă juridică adecvată, oferită la momentul oportun, poate asigura obţinerea unor despăgubiri substanţiale de către persoanele vătămate.

No Comments

Post A Comment